Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...


W dniach 15-24 lipca 2022 r. nasze siostry ruszyły wraz z grupą salezjańską na pątniczy szlak. W tegorocznej pielgrzymce, która odbywa się pod hasłem „Odwagi! Ja jestem”, idą pielgrzymi z Polski i z zagranicy.Szczególnie teraz warto przypomnieć sobie, że Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, jest zawsze obecny wśród nas. Jego obecność dodaje nam sił, odwagi.
Trasa pielgrzymki prowadzi przez tereny zamieszkane przez Polaków na Wileńszczyźnie, którzy co roku chętnie przyjmują pątników. Nasi rodacy na Litwie dają im nocleg i poczęstunek.
Dobry czas bycia razem.
Życie jest wędrowaniem, ale nie bezcelowym i samotnym. Jest pełnym nadziei pielgrzymowaniem, ciągłym podążaniem ku Bogu i z Bogiem we wspólnocie Kościoła.
Niesiemy intencje i Wasze sprawy do Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Bożego Miłosierdzia
Więcej info: http://suwwilno.webd.pro/

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”