Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

NASZA POSŁUGA...

Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają.
Trwając w posłuszeństwie mają ofiarnie i odpowiedzialnie podejmować powierzone im zadania jako świadkowie Chrystusa w swoim środowisku.

DZIEŁA PROWADZONE PRZEZ NASZE ZGROMADZENIE W POLSCE:  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Dom dla Pielgrzymów - Częstochowa
Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy w Wiernej Rzece
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Dursztynie
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Szaflarach
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Knyszynie

Świetlica Wsparcia Dziennego "Przystań" w Gdańsku

Placówka Wsparcia Dziennego "Dom Ciepła" w Lublinie

MISJA MAŁGORZATA


PRZEDSZKOLA
Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Piasecznie
Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy w Gdańsku
Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Szaflarach
Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Dąbrowicy


PLACÓWKI MISYJNE
Republika Środkowoafrykańska (Ngaoundaye i Bouar)

Białoruś

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”