Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Przez twe serce czyste i proste - św. Józefie wstawiaj się za nami

DZIEŁO MODLITWY O CZYSTOŚĆ DUSZY I CIAŁA

"Ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała (...)Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w waszym ciele!" (1 Kor 6, 13. 19-20)

Błogosławiony Ojciec Honorat Koźmiński zakładając bezhabitowe zgromadzenia zakonne, miał szerokie spojrzenie na świat ludzkich cierpień i problemów. Powstające zgromadzenia miały być odpowiedzią na te przeróżne potrzeby ludzi. Jednocześnie Ojciec Honorat rozumiał, że nie wszędzie dotrze siotra zakonna nawet bezhabitowa, że charyzmaty poszczególnych zgromadzeń domagają się również pomocy ludzi śiwieckich. Dlatego zakładając zgromadzenia zakonne inspirował do organizowania środowiska ludzi świeckich wokół zgromadzeń, aby modlitwą, wiernym pełnieniem obowiązków stanu i zawodu oraz czytelnym świadectwem życia prawdziwie chrześcijańskiego pomagali bliźnim na drodze do poznania Boga i nawrócenia się do Niego.

Tą wspaniałą i twórczą myśl potwierdził później Kościół na Soborze Watykańskim II, czytając znaki czasu domagające się szczerego i zbiorowego zaangażowania katolików na rzecz budowania cywilizacji miłości we wszystkich sektorach życia.

Siostry Pasterzanki wyrastające z wielkiego pnia zgromadzeń honorackich podejmują dziedzictwo swojego Ojca Założyciela i organizują środowisko ludzi świeckich tworząc wspólnoty Stowarzyszonych i Zjednoczonych Rodziny Pasterzańskiej, których celem jest niesienie pomocy ludziom uwikłanym w grzechy nieczystości poprzez modlitwę o łaskę nawrócenia dla nich, pokutę wyrażającą się w drobnych wyrzeczeniach i dobrym, uczciwym pełnieniu obowiązków stanu i zawodu oraz przez dawanie czytelnego świadectwa życia zgodnego z Bożymi Przykazaniami i życie sakramentalne. Zgromadzenie Sióstr Pasterzanek pragnie pełniąc charyzmat być "gościnnym domem dla szukających Boga i spraw duchowych, szkołą wiary i prawdziwym ośrodkiem (...) dialogu i kultury, który służy budowaniu życia kościelnego i społeczeństwa ziemskiego w oczekiwaniu na nadejście Królestwa niebieskiego" (Jan Paweł II, Vita Consecrata, 6).

Dla Wspólnoty modlitewnej Stowarzyszonych Zgromadzenie Sióstr Pasterzanek stanowi zaplecze duchowe, szkołę modlitwy i formacji.

Charyzmat troski o zachowanie czystości wiary, sumienia i ciała jest dziś niezwykle aktualny. Grzech nieczystości jest bowiem mocno obecny w mentalności i codziennym życiu bardzo wielu ludzi i co gorsza znajduje coraz większą aprobatę społeczną, uznawany jako synonim nowoczesności i postępu.

Hedonistyczna kultura, kult ciała i instynktu dotyka zwłaszcza ludzi młodych niszcząc ich szczęście, powodując niezliczone cierpienia psychiczne i moralne jednostek i rodzin. W trosce o czystą i odpowiedzialną miłość módlmy się za wszystkich ludzi, abyśmy za łaską Bożą utrzymali we czci ciało nasze, które jest świątynią Ducha Świętego, a które zostało odkupione Najświętszą Krwią Pana Jezusa.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną modlić się o czystość duszy i ciała oraz o nawrócenie dla uwikłanych w grzechy i nałogi przeciw szóstemu i dziewiątemu Przykazaniu Bożemu do Wspólnoty modlitewnej Stowarzyszonych Rodziny Pasterzańskiej.

s. Cecylia Nowak, pasterzanka

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”