Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Wszyscy członkowie Stowarzyszonych zobowiązują się do tzw. apostolstwa środowiskowego, zachowując czystość właściwą dla swojego stanu, prawość obyczajów, skromność w stroju i zachowaniu, roztropność w korzystaniu ze środków masowego przekazu i różnych lektur. Mają przez to być zaczynem dobrego, chrześcijańskiego życia w rodzinie, w pracy, w środowisku.

Środki duchowe:

1) codzienna modlitwa o czystość do św. Józefa

Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy,

Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwe

- uproś mi u Twego przybranego Syna Jezusa

łaskę czystości myśli i serca

spójrz z troskliwą miłością na wszystkie potrzeby duszy i ciała

i wysłuchaj moją modlitwę. Amen.

2) różaniec (jeden dziesiątek), Koronka do Miłosierdzia Bożego;

3) modlitwa wg intencji miesiąca;

4) wierność i uczciwość w wypełnianiu obowiązków stanu i zawodu;

5) podejmowanie drobnych wyrzeczeń - asceza;

6) spotkanie formacyjne jeden raz w miesiącu.

Zachęcamy też do modlitwy przez wstawiennictwo św. Małgorzaty z Kortony - patronki charyzmatu Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza:

Wszechmogący, Miłosierny Boże, któryś miłością swoją wyrwał św. Małgorzatę z niewoli grzechów i pożądliwości, i wprowadził na drogę pokuty, pokornie prosimy Cię, abyś nawrócił grzeszących przeciw szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Bożemu z drogi zła i umocnił w zadośćuczynieniu za martwe uczynki, byśmy przez całą wieczność wyspiewywali Twoją nieskończoną potęgę i działanie przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

”Ani jednego krzyżyka nie podejmuję się znosić bez Ciebie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon1.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”