Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Wszyscy członkowie Stowarzyszonych zobowiązują się do tzw. apostolstwa środowiskowego, zachowując czystość właściwą dla swojego stanu, prawość obyczajów, skromność w stroju i zachowaniu, roztropność w korzystaniu ze środków masowego przekazu i różnych lektur. Mają przez to być zaczynem dobrego, chrześcijańskiego życia w rodzinie, w pracy, w środowisku.

Środki duchowe:

1) codzienna modlitwa o czystość do św. Józefa

Święty Józefie, Twoja moc rozciąga się na wszystkie nasze sprawy,

Ty umiesz uczynić możliwym to, co wydaje się być niemożliwe

- uproś mi u Twego przybranego Syna Jezusa

łaskę czystości myśli i serca

spójrz z troskliwą miłością na wszystkie potrzeby duszy i ciała

i wysłuchaj moją modlitwę. Amen.

2) różaniec (jeden dziesiątek), Koronka do Miłosierdzia Bożego;

3) modlitwa wg intencji miesiąca;

4) wierność i uczciwość w wypełnianiu obowiązków stanu i zawodu;

5) podejmowanie drobnych wyrzeczeń - asceza;

6) spotkanie formacyjne jeden raz w miesiącu.

Zachęcamy też do modlitwy przez wstawiennictwo św. Małgorzaty z Kortony - patronki charyzmatu Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza:

Wszechmogący, Miłosierny Boże, któryś miłością swoją wyrwał św. Małgorzatę z niewoli grzechów i pożądliwości, i wprowadził na drogę pokuty, pokornie prosimy Cię, abyś nawrócił grzeszących przeciw szóstemu i dziewiątemu przykazaniu Bożemu z drogi zła i umocnił w zadośćuczynieniu za martwe uczynki, byśmy przez całą wieczność wyspiewywali Twoją nieskończoną potęgę i działanie przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”