Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Intencje modlitewne w duchu charyzmatu Zgromadzenia

na rok 2023

 

Styczeń:

Za małżeństwa i rodziny przeżywające kryzysy o wytrwanie w związku, przywrócenie miłości i jedności; za wszystkie rodziny, aby były Bogiem silne

 

Luty:

Za ofiary handlu ludźmi, osoby wykorzystywane, dręczone i upokarzane, aby mogły spotkać na swej drodze osoby mogące przyjść im ze skuteczną pomocą.

 

Marzec:

W intencji osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, seksu i pornografii, aby dostrzegły destruktywne skutki nałogu i miały siłę do zerwania z nim; o wolność serca dla nich

 

Kwiecień:

W intencji dzieł prowadzonych przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza, aby rozwijały się na Chwałę Bożą i ku pożytkowi ludzi

 

Maj:

Za osoby będące podopiecznymi Misji Małgorzata, o doświadczenie Bożej Miłości i siłę do podjęcia zmiany

 

Czerwiec:

W intencji dzieci, które niosą brzemię bycia współczesnymi niewolnikami, ofiarami handlu ludźmi – o Bożą opiekę dla nich i dar wolności

 

Lipiec:

O łaskę nawrócenia dla kobiet dobrowolnie pracujących w agencjach towarzyskich

 

Sierpień:

O łaskę nawrócenia tworzącym przemysł pornograficzny, korzystającym z niego i czerpiącym zyski z pornografii

 

Wrzesień:

W intencji osób objętych charyzmatem Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza oraz pozostających pod opieką Zgromadzenia, aby doświadczyły przemieniającej i uzdrawiającej Miłości Jezusa Dobrego Pasterza

 

Październik:

W intencji nawrócenia osób rozpowszechniających ideologie niezgodne z Prawem Bożym

 

Listopad:

Za zmarłe ofiary handlu ludźmi o dar życia wiecznego dla nich

 

Grudzień:

W intencji osób odpowiedzialnych za media, aby umiały ukazywać  prawdziwy obraz miłości ludzkiej w poszanowaniu jej piękna i godności drugiego człowieka

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”