Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Intencje modlitewne w duchu charyzmatu Zgromadzenia

na rok 2019

 

Styczeń:

W intencji osób objętych charyzmatem Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza oraz pozostających pod opieką Zgromadzenia, aby doświadczyły przemieniającej i uzdrawiającej Miłości Jezusa Dobrego Pasterza.

 

Luty:

W intencji nawrócenia osób rozpowszechniających ideologie niezgodne z Prawem Bożym.

 

Marzec:

O powstrzymanie fali demoralizacji dzieci i młodzieży w naszej Ojczyźnie.

 

Kwiecień:

W intencji małżeństw przeżywających kryzysy o przywrócenie jedności i miłości.

 

Maj:

O zatrzymanie fali demoralizacji i przywrócenie prawdziwego szacunku dla ludzkiego ciała oraz ludzkiej płciowości  godności osoby w naszej Ojczyźnie.

 

Czerwiec:

W intencji nawrócenia osób korzystających lub czerpiących zyski w jakikolwiek sposób z prostytucji, pornografii czy sponsoringu aby zrozumieli jak wielką krzywdę wyrządzają sobie i innym i nawrócili się.

 

Lipiec:

W intencji nawrócenia osób dopuszczających się zdrad małżeńskich i zdrady powołania, aby miały siłę uporządkować swoje życie.

 

Sierpień:

 W intencji osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, seksu i pornografii, aby dostrzegły destruktywne skutki nałogu i miały siłę do zerwania z nim.

 

Wrzesień:

O miłość i wzajemny szacunek w rodzinach.

 

Październik:

W intencji osób odpowiedzialnych za media, aby nie szerzyły demoralizacji ale umiały ukazywać  prawdziwy obraz miłości ludzkiej w poszanowaniu jej piękna i godności drugiego człowieka.

 

Listopad:

W intencji osób mających jakikolwiek wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, aby nie przyczyniały się do demoralizacji ale do wychowania w duchu poszanowania dla ludzkiej miłości i seksualności.

 

Grudzień:

O szacunek dla życia każdego poczętego dziecka w naszej Ojczyźnie.

29 września 2020 r.
Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Wspominamy: Śwśw. Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela

” Zbawiciel daleko więcej nas miłuje, niż wszyscy inni ludzie i łaskawiej nas sądzi, niż my samych siebie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”