Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

W czasie adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia, podczas rekolekcji, chcemy ukazać naszym biednym, drogę każdego człowieka. Ta droga jest kręta, wyboista, na pewno nie jest prosta.

1 dnia rekolekcji pokazaliśmy 5 scenek - upadków: była więźniarka, która dokonała złych wyborów, był bogacz, który został sam, był alkoholik, który leżał wśród pustych butelek, byli hazardziści, którzy nie interesowali się niczym tylko grali oraz narkomanka, która siedziała sama ze strzykawką. Ci wszyscy ludzie dokonali złych wyborów w swoim życiu. Dramaturgii scenom dodawały przepiękne pieśni połączone z niesamowitym oświetleniem, które wprowadzało nastrój grozy.

Zadaniem dla naszych podopiecznych było wejście pomiędzy tych ludzi w trudnych życiowych sytuacjach i wypisanie w grupach, tego co im się skojarzyło z daną scenką. Poszukanie w sobie takich uczuć, emocji, a nawet doświadczeń, które pozwoliły im się utożsamić z tymi ludźmi.

Każda z grup przedstawiła wyniki swojej pracy, a całe ćwiczenie zostało omówione w podsumowaniu. Niesamowitej realności całemu wydarzeniu, dodało zaskakujące nawiązanie kontaktu między podopiecznymi, którzy próbowali pomóc naszym „aktorom” lub po prostu dzielili się swoim doświadczeniem.

Część warsztatową zakończyło spotkanie „twarzą w twarz” podczas adoracji z możliwością spowiedzi oraz agapa. Wychodząc ze spotkania podopieczni otrzymali błoto w ładnych woreczkach, przepięknie ozdobionych błyszczącą wstążką, z przesłaniem by pamiętali, że nie wszystko co się świeci, co błyszczy warto otwierać, bo można się pobrudzić oraz innych wokół.

26 września 2022 r.
Poniedziałek XXVI tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Kosma i Św. Damian

” Życie nasze powinno mieć za cel - chwałę Chrystusa, za zasadę - łaskę Chrystusa, za regułę - naukę Chrystusa, za przedmiot dążeń - osobę Chrystusa.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”