Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

NASZA POSŁUGA...

Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają.
Trwając w posłuszeństwie mają ofiarnie i odpowiedzialnie podejmować powierzone im zadania jako świadkowie Chrystusa w swoim środowisku.

DZIEŁA PROWADZONE PRZEZ NASZE ZGROMADZENIE W POLSCE:  

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Dom Dziecka "Nasz Dom Dobry Pasterz" w Białymstoku
"Dom Ciepła" w Lublinie
Dom dla Pielgrzymów - Częstochowa
Dom Samotnej Matki w Wiernej Rzece
Rodzinny Dom Dziecka w Dursztynie
Rodzinny Dom Dziecka w Szaflarach

Świetlica socjoterapeutyczna
- "Przystań" w Gdańsku
- przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie

MISJA MAŁGORZATA


PRZEDSZKOLA
Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Piasecznie
Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku
Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Szaflarach
Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu w Dąbrowicy
 Ochronka w Skolimowie

Placówki Misyjne w Afryce

Placówki Misyjne na Białorusi

22 listopada 2017 r.
Środa XXXIII tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Cecylię

” Ty jeden tylko jesteś prawdziwym przyjacielem moim.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu