Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Formacja, która odbyła się w dniach 10-13 października 2019 r. zgromadziła tancerki ze wszystkich kaplic należących do naszej parafii. Była to pierwsza tego typu formacja przeznaczona dla dziewcząt, przygotowująca je do świadomego uczestnictwa we Mszy świętej i uwielbienia Pana Boga tańcem. Dziewczęta przybyły licznie, niektóre samochodem misyjnym, a pozostałe pieszo, przemierzając na nogach wiele kilometrów.

Formacja obejmowała katechezy o modlitwie różańcowej, liturgii, objawieniach Matki Bożej w Kibeho, no i oczywiście taniec liturgiczny, tak bardzo różny od tradycyjnego tańca afrykańskiego. W wolnym czasie rozgrywaliśmy mecze piłki nożnej dziewcząt, a wieczorami były dobre filmy dla wszystkich chętnych. Był to bardzo intensywny czas dla wszystkich - dobry czas, bo oparty na współpracy dwóch wspólnot: Braci Kapucynów i Sióstr Pasterzanek. Dzięki Bogu za wszystko.

Z darem modlitwy i pozdrowieniami - s. Ania, misjonarka z Ngaoundaye

27 stycznia 2022 r.
Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Bł. Jerzy Matulewicz

”Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon1.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”