Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

      Dnia 4 lipca 2021 r. zmarł ks. prałat Tadeusz Kowalik, wieloletni proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie. Miał 78 lat, z czego w kapłaństwie przeżył 55 lat. Ks. Tadeusz urodził się 1 kwietnia 1943 r. w parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siennicy. Święcenia kapłańskie otrzymał 4 czerwca 1967 r. 

    Ksiądz Kowalik był kapelanem Jego Świątobliwości, prokuratorem w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela w Warszawie oraz byłym, wieloletnim proboszczem parafii MB Anielskiej w Skolimowie (lata 1982-2006), a także wicedziekanem i dziekanem dekanatu piaseczyńskiego. Od 2006 roku był emerytem rezydentem w parafii w Skolimowie.

    Parafia Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie ubogacona jest licznymi Zgromadzeniami Zakonnymi żeńskimi. Nie wszystkie Zgromadzenia mające swoje domy zakonne uczęszczają do parafii, ponieważ w swoich kaplicach mają kapelanów. 

     Śp. ks. Prałat Tadeusz Kowalik po wybudowaniu domu parafialnego, bardzo pragnął, aby Siostry ze Zgromadzeń na terenie parafii spotkały się wspólnie. W roku 1985  zorganizowano w salce domu parafialnym wspólny opłatek z Siostrami przebywającymi na terenie parafii Matki Bożej Anielskiej. To spotkanie zaowocowało piękną współpracą, modlitwą i wzajemną relacją. Ks. Prałat jako duszpasterz zawsze z wielką gorliwością służył Siostrom pomocą duchową, sakramentalną, ale również techniczną czy gospodarczą. 

     Zawsze chętnie przychodził, aby wystawić Najświętszy Sakrament, odprawić Eucharystię. Siostry starsze, schorowane, nie mogące już chodzić do kościoła, były często odwiedzane przez ks. Prałata, który udzielał im sakramenty święte i Komunii świętej. Swoją pogodą ducha, humorem i żartami oraz gorliwością dodawał Siostrom otuchy i siły w dźwiganiu cierpienia. 

   Siostry organistki, katechetki, zakrystianki zawsze otaczane były życzliwością, pomocą i szacunkiem. W różnych sprawach, kłopotach, problemach związanych z pracą mogły liczyć na pomoc, dobrą radę od ks. Proboszcza. Ks. Prałat Tadeusz jako proboszcz bardzo troszczył się o dobre warunki pracy i wzajemną współpracę. Dbał o świątynię, ciągle ją upiększając, aby parafianie mogli do niej chętni przychodzić i wielbić Boga. Zakupił rzutnik, robił sam slajdy z pieśniami, aby wszyscy mogli włączyć się w śpiew w czasie liturgii i chwalić Boga i Maryję. Codzienny różaniec wspólny w Kościele, był wyrazem Jego głębokiej więzi z Matką Bożą. Jako duszpasterz był bardzo otwarty na zakup pomocy dydaktycznych, by zachęcać dzieci i młodzież do uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, w Roratach, w nabożeństwach majowych, różańcowych czy w praktykowaniu pierwszych piątków miesiąca. Dzieci i młodzież uczęszczająca wytrwale w nabożeństwach otrzymywały nagrody, co było dla nich dużą radością i zachętą. 

     Ks. Prałat jako proboszcz był przykładem wielkiej miłości i szacunku wobec osób starszych. Jego ofiarna miłość i służba wobec Rodziców była wspaniałą lekcją dla wielu parafian. 

   Pragniemy jako osoby konsekrowane podziękować Księdzu Prałatowi Proboszczowi Tadeuszowi Kowalikowi za każde dobro duchowe jakie otrzymałyśmy, za przykład gorliwości, skromności, pogody ducha, za każdą pomoc i radę w trudnych sytuacjach. 

    Niech Jezus Dobry Pasterz i Matka Boża Anielska będą nagrodą za miłość i troskę jaką Ks. Prałat otaczał osoby konsekrowane. Swoją wdzięczność będziemy nadal wyrażały modlitwą i pamięcią. 

       

     Uroczystości pogrzebowe odbyły się 8 lipca w parafii MB Anielskiej w Konstancinie-Jeziornie (Skolimów). Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. biskup Rafał Markowski. 

 

 

9 sierpnia 2022 r.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy, współpatronki Europy

Wspominamy: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edith Stein)

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”