Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

W naszym Atelier III rok, przygotowujący się do egzaminu końcowego, w ramach zajęć praktycznych szyje ubrania dla naszych niewidomych i sierot. Dziewczyny i panie są zadowolone, bo mogą się uczyć szyć a dzieci i niewidomi szczęśliwi, bo mają nowe ubranie. 

Oczywiście jest to możliwe dzięki pomocy naszych ofiarodawców i rodziców adopcyjnych dzieci z naszej szkoły. Bardzo dziękujemy i pamiętamy w modlitwie. 

Siostry z Ngaounday

17 września 2021 r.
Piątek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”