Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, pomimo obfitej pory deszczowej dzieci przyszły licznie modlić się razem z nauczycielami o łaski potrzebne w nowym roku szkolnym.  Wiele z nich, aby dojść na czas musiały wyjść z domu półtorej godziny wcześniej,  by pieszo pokonać odległość dzielącą ich wioski od Ngaoundaye.  Dzieci były szczęśliwe że mogą chodzić do szkoły i że nie ma u nas epidemii. Wspólnie z naszym nowym ojcem kapucynem neoprezbiterem, dziękowaliśmy za wszystko Panu Bogu, pamiętając szczególnie o wszystkich naszych dobroczyńcach.

 

17 września 2021 r.
Piątek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”