Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

W Środę Popielcową ks. Proboszcz Andrzej Krynicki odprawił mszę świętą dla podopiecznych parafialnego Caritas. Ksiądz Proboszcz przypomniał wszystkim zebranym, że to szczególny czas łaski dla każdego,  bez względu na pochodzenie czy stan konta. Ale to też zadanie by być bliżej i bardziej oddać się Jezusowi poprzez wyrzeczenia.
Każdy z uczestników liturgii przyjął znak posypania głowy popiołem, by z pomocą Bożą rozpocząć czas wielkopostnych zmagań.
Spotkanie tym razem odbyło się bez poczęstunku, by w ten sposób podkreślić charakter rozpoczynającego się okresu Wielkiego Postu.

6 marca 2021 r.
Sobota II tygodnia Wielkiego Postu

Wspominamy: Św. Agnieszka z Pragi

"Wczo­raj do ciebie nie na­leży. Jut­ro niepew­ne. Tyl­ko dziś jest twoje."
św. Jan Paweł II

jp2.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”