Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Śp. Abp Bolesław Pylak odszedł do domu Ojca, przeżywszy 97 lat, w tym 74 lata w kapłaństwie i 53 lata biskupstwa. Jaki był jego związek z naszym Zgromadzeniem?

Niemalże od samego początku sprawowania opieki nad dziećmi z ubogich rodzin nasze Zgromadzenie doświadczyło ogromnego wsparcia i wszelkiego rodzaju pomocy od śp. Arcybiskupa. Jesienią 1982 r. s. Teresa Brzezińska zajęła się grupą dzieci bawiących się bez opieki dorosłych. Nie dysponując żadnymi środkami materialnymi zgromadziła je w domu zakonnym przy ul. Dolnej 3 Maja. Gromadka szybko rosła, a Siostry w swej bezradności, po pomoc udały się do ówczesnego ordynariusza lubelskiego Księdza Biskupa Bolesława Pylaka, który osobiście przyszedł i zobaczył tą trudną rzeczywistość. Od tego czasu dzieci ze świetlicy, która stała się „Domem Ciepła im św. Antoniego”, miały zapewnione ubrania, jedzenie i wszystko, co było potrzebne do ich lepszego rozwoju i wychowania, ale też wypoczynku wakacyjnego.
W 1983 roku „Dom Ciepła” otrzymał wsparcie pedagogiczno–duchowe. Z inicjatywy Księdza Arcybiskupa, seminarzyści z lubelskiego seminarium przychodzili do dzieci gromadzących się w tym domu. Była to swego rodzaju praktyka apostolska i duszpasterska wyrażona w trosce o duchowy rozwój dzieci przez katechezę, liturgię, śpiew i wspólną zabawę. Ich działania pozytywnie wpływały na wychowywanie dzieci do właściwych postaw, których często brakowało im w rodzinnych domach. Ksiądz Arcybiskup otoczył dzieło „Domu Ciepła” prawdziwie ojcowską opieką, wiedział, czego dzieci najbardziej potrzebują i zaradzał tym potrzebom. Z prostotą dbał również o zwykłe sprawy i osobiście przychodził do nas – jak wspomina siostra Wanda, która od samego początku pracowała z s. Teresą – pewnego dnia dzwonek, a w drzwiach Ksiądz Biskup z wielkim tortem... miał wielką troskę o los dzieci i ich wychowanie.
Kiedy świetlica przy ul. Dolnej 3 Maja stała się zbyt ciasna, by pomieścić wszystkie dzieci, Ksiądz Arcybiskup poprosił Siostry Serafickiego Dzieła Miłości ze Szwajcarii o finansową pomoc w zakupie nowego domu dla ogniska opiekuńczo-wychowawczego. Po zakupie budynku Ksiądz Arcybiskup pomógł w jego modernizacji i dostosowaniu do potrzeb wychowawczych. Oddelegował ks. prałata Mieczysława Jabłońskiego, do nadzorowania remontu i budowie kaplicy. W 1993 r. podopieczni „Domu Ciepła” otrzymali nowy budynek usytuowany przy Al. Kraśnickiej 65 w Lublinie.
Nieoceniona życzliwość śp. ks. Arcybiskupa i jego wstawiennictwo „otwierały” przed Siostrami drzwi do parafii i innych miejsc, skąd mogła przyjść pomoc. Bogu dziękujemy za troskliwego, ojcowskiego i Chrystusowego Pasterza, Sługę Kościoła Lubelskiego.
Niech Pan Jezus nagrodzi śp. ks. Arcybiskupa darem życia wiecznego.

Dzieło "Domu Ciepła" w Lublinie działa do dziś dnia, więcej tutaj.

17 września 2021 r.
Piątek XXIV tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Zygmunt Szczęsny Feliński

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”