Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

        Sygnowana przez Gminę Nowy Targ akcja pt. Majowe sprzątanie Gminy Nowy Targ odbyła się w Dursztynie w środę 12 maja 2021 r. Wzięły w niej udział, m.in. p. sołtys, uczniowie szkoły podstawowej z nauczycielkami, reprezentanci Straży Pożarnej OSP Dursztyn
i inni. W tej różnorodnej grupie nie zabrakło również i nas, młodzieży z Domu Dzieci, wśród nich jeden reprezentant Straży.

       O  godz. 18.00 spotkaliśmy się pod remizą, by wyruszyć z akcją na ulice i polne drogi Dursztyna. Każdy został zaopatrzony w niezbędny sprzęt: rękawiczki i worki. Naszym zadaniem było oczyścić naszą okolicę ze śmieci, sprawiając by było tu jeszcze piękniej.

         Wszyscy z wielkim zaangażowaniem i zapałem ruszyli do pracy. Szybko okazało się, że jest co zbierać i z zadziwieniem patrzyliśmy jak nasze worki zapełniały się odpadami przeróżnej maści. Na szczęście efekt tego spaceru, albo raczej maratonu z workami, jest bardzo widoczny i dla nas wszystkich zadowalający.

         Doświadczenie to pokazało nam jak niewiele trzeba, by zmienić wygląd naszej najbliższej okolicy oraz, po raz kolejny uświadomiliśmy sobie, że dbałość o środowisko naturalne jest naszym wspólnym dobrem.

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”