Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

     10 kwietnia 2021 r. odbyło się w Piasecznie sympozjum "Niewiastę dzielną któż znajdzie" zorganizowane przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza. Odbyło się ono w roku Jubileuszu 125 lat Zgromadzenia w nietypowej aurze trwającej pandemii koronowirusa. Z tegoż względu sympozjum nie mogło odbyć się w tradycyjnej formie osobistego spotkania zaproszonych prelegentów z uczestnikami. Organizatorki spotkania (szczególnie s. Ewa Jachimek, odpowiedzialna) dzięki swojej determinacji doprowadziły do zorganizowania sympozjum on-line. Dzięki współczesnej technice i niezawodnej pomocy p. Artura (informatyka pracującego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie - miejsce sympozjum) w spotkaniu mogłyśmy uczestniczyć my - Siostry z Ngaoundaye. I choć dzieli nas ogromna przestrzeń fizyczna, choć znajdujemy się na innym kontynencie to dziś mogłyśmy być blisko. Przekaz internetowy był na tyle dobry, że widziałyśmy i słyszałyśmy wystąpienie każdego z prelegentów. Poczytujemy sobie to za szczególną łaskę tym bardziej, że po zakończonym sympozjum rozszalała się burza i łącze internetowe zanikło. 

     Chcemy podziękować Matce Generalnej Barbarze Pietrzak za otwartość na tego typu inicjatywy. Siostrze Ewie Jachimek za cały trud przygotowania i przewodniczenia w trakcie spotkania. Robiła to z prawdziwą pasją, swobodą i siostrzaną troską, by każdy mógł czuć się dobrze zaopiekowany. Dziękujemy każdemu z prelegentów. Księdzu Profesorowi Mirosławowi Wróbel za głębię przekazanych treści o Niepokalanej jako wzoru kobiecości i ich ciepły przekaz. Ojcu dr Andrzejowi Baran za udzielenie głosu bł. Ojcu Honoratowi w spojrzeniu na zagadnienie kobiety. Ojcu mgr Juliuszowi Pyrek za przybliżenie postaci św. Małgorzaty z Kortony i zachętę do czynienia pokuty mając na uwadze zbawienie duszy. Żałujemy, że zabrakło czasu na wygłoszenie całego referatu. Ufamy jednak, że ukaże się w formie pisemnej. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchałyśmy przedłożenia Pani dr Doroty Dźwig. Bardzo cieszy fakt, że wciąż na uczelniach mamy wierzących świeckich wykładowców, którzy szukają i przekazują prawdę i piękno przez duże "P". Dziękujemy każdej Siostrze za odwagę głoszenia referatów. Szczególne podziękowanie z naszej strony należy się s. Marii Struskiej za przedstawienie sytuacji kobiety w Afryce. Niemniej na każdą z występujących Sióstr, patrzyłyśmy jako na niewiastę dzielną mierzącą się z wyznaczonym zadaniem. Dziękujemy.

         Chcę podzielić się z Serca Afryki krótką refleksją, którra zrodziła się po zakończonym sympozjum. Każda kobieta, czy to biała, czy czarna, czy żółta jest w swej tożsamości, w swej istocie taka sama. Stworzona przez kochającego ją Stwórcę do dawania daru z siebie, do bycia dla... innych, do bycia Służebnicą Pana. Każdej obca jest cywilizacja śmierci, każda nastawiona jest na dawanie życia. Każda poddana jest działaniu łaski i podlega pokusie. Każda ma wolność i może podjąć decyzję czy chce stać pod drzewem nieposłuszeństwa, czy pod drzewem Krzyża.

Z ogromną wdzięcznością za dar spotkania, z darem modlitwy - misjonarki z Ngaoundaye

 

” Nie ma większego przestępstwa w tym życiu, jak podburzać wyraźnie przeciw prawej, najwyższej władzy, choćby to było pod pozorem jakiejś obserwancji i choćby się lepiej rozumiało rzeczy.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”