Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

          Pierwsze spotkanie modlitewne połączone z konferencją i mszą świętą dla wspólnoty Caritas Piaseczno, za nami.
         Ojciec Piotr mówił jak radzić sobie w tym niełatwym czasie pandemii. Tłumaczył, że w wierze nie chodzi o to by wszystko rozumieć, nie chodzi o to by nie popełniać błędów, nie chodzi o to by być doskonałym, ale chodzi o to by ufać Bogu i budować z Nim relację.
         Jak to zrobić? Przyjść i być prawdziwym. Zamiast odmawiać modlitwy, powiedzieć Bogu czego się boję, co jest dla mnie trudne i o tym wszystkim co mam w sercu tam na dnie. Szczerze.
         Dzięki @Kawiarnia Fryderyk podopieczni Caritas otrzymali wspaniały obiad, który z powodu pandemii tym razem, zamiast na wspólnej agapie, zabrali do swoich domów.

9 sierpnia 2022 r.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), męczennicy, współpatronki Europy

Wspominamy: Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edith Stein)

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”