Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

VII STATIO HONORAT odbyło się w Nowym Mieście w Domu Sióstr Sercanek. STATIO zgromadziło ponad 30 sióstr z różnych zgromadzeń założonych przez Błogosławionego i było okazją do zatrzymania i wsłuchania się w Testament Duchowy Ojca Honorata.

Spotkanie rozpoczęła lektura Prologu i VIII Rozdziału Testamentu, do których wybrzmiała katecheza w tzw. "dwugłosie" - słowo od Siostry i słowo o. Juliusza Pyrek OFMCap, który przewodniczył spotkaniu. Po katechezie był Krąg biblijny i liturgia Słowa. I tym razem na zakończenie nie zabrakło siostrzano-braterskiej Agapy.

Jeśli chcesz przejść drogę wokół słów bł. Honorata i Słowa Bożego, rozważanych na STATIO - zapraszamy... poniżej znajdują się teksty z ostatniego spotkania:

 

LEKTURA: PROLOG i VIII ROZDZIAŁ TESTAMENTU DUCHOWEGO BŁ. HONORATA
(w opracowaniu: Centrum Duchowości "Honoratianum", Zakroczym 2017)

PROLOG

W Imię Trójcy Przenajświętszej – Ojca, Syna i Ducha Świętego ku czci Niepokalanego Serca Przenajświętszej Maryi Panny – ja brat Honorat, grzesznik nikczemny, oświadczam wobec Majestatu Bożego i Przenajświętszej Matki Bożej i mojej, i wobec całego Niebieskiego Dworu, że jestem niczym i że nie mam nic takiego, czym by wolno mi było rozporządzać i oświadczać ostatnią wolę moją względem rzeczy doczesnych jak względem mego ciała i duszy, bom to wszystko z miłosierdzia Bożego miał szczęście oddać już dawno Panu mojemu przez śluby zakonne, przez które wyrzekłem się nie tylko prawa do wszelkiej własności, ale i prawa troszczenia się o ciało moje i używania własnej mojej woli. A jeżeli nieraz tę ofiarę naruszałem wiarołomnie, to wyznaję, iż przez to krzywdziłem tylko mego Pana i Oblubieńca mej duszy i że jestem przez to Mu dłużny, prawa jednakże do tego rozporządzenia nigdy sobie nie rościłem i nie roszczę, bo się go tylokrotnie i uroczyście na Jego korzyść zrzekałem i zrzekam na nowo i wiem, że mi się nie godzi czynić testamentu w ścisłym jego znaczeniu, z czego niewymownie szczęśliwy jestem, poprzestaję przeto na uczynieniu tego duchowego testamentu i oświadczeniu mojej ostatniej woli względem usposobienia w mojej duszy, to jest, jakie pragnę mieć w ostatnią godzinę śmiertelnego mego życia.

 

ROZDZIAŁ VIII Fidei commissae

Mając przejść z tego świata polecam Twemu nieprzebranemu Miłosierdziu tych wszystkich, za których za życia mego modliłem się zawsze, a mianowicie:

Zastępcę Twego na ziemi, wszystkich Biskupów i Kapłanów i cały Kościół Twój, a szczególniej za będących w uciskach i niebezpieczeństwach, abyś nimi kierował i we wszelkich prześladowaniach bronił. Także wszystkie Zakony, a szczególniej nasz cały, a najbardziej naszą Prowincję gasnącą i ten klasztor, któryś z tylu niebezpieczeństw wybawił i abyś pozwolił tu jeszcze obserwancji zakwitnąć. Polecam szczególnej Opiece Twojej duszę duchownego Ojca mego Prokopa, brata Cypriana i wszystkich zmarłych i żyjących, abyś ich uświęcał. Proszę także za wszystkie dusze, a szczególniej te, z którymi jestem duchownie złączony, abyś je utwierdzał, uświęcał i utrzymywał do końca, broniąc je od wszelkich niebezpieczeństw. Za wszystkie Bractwa, a szczególniej te, w które jestem wpisany. Polecam Ci także wszystkich Synów i Córki duchowne, a szczególnie tych, za których się modlić przyrzekłem lub którzy mnie o modlitwę prosili i za których mam obowiązek modlenia się błagając Cię, aby żadna z tych dusz, któreś mi dał, nie zginęła i aby żadne z tych ziarenek, które raczyłeś przez moje usta porzucić w ich serca, nie było bezowocnym i aby Duch Święty raczył im przypominać w chwili sposobnej to wszystko, co im mówiłem, aby wszystko to posłużyło do ich uświątobliwienia i na większą chwałę Twoją, której jedynie pragnę.

Polecam także miłosierdziu Twemu Brata mego z całą Jego rodziną, siostrę moją Honoratę z całym jej Zgromadzeniem i wszystkich moich krewnych, dobrodziejów, znajomych, przyjaciół i nieprzyjaciół, smutnych, strapionych, więźniów, chorych, konających, grzeszników i niewiernych i tych wszystkich, za których się modlić powinienem. Oddaję ich wszystkich w Twoją Przemożną Opiekę tak co do duszy, jak i co do ciała, abyś ich strzegł od wszelkich niebezpieczeństw, nawrócił lub zachował niepokalanych, aby Cię wszyscy znali i kochali, i Tobie służyli, abyś ich wreszcie oświecił i dał im zawsze stosować się do Woli Twojej i wiecznie weselić się z Tobą.

Pragnę także [uczynić] uczestnikami wszystkich zleconych mi skarbów dusze zmarłych, a szczególniej Matkę moją, której dwukrotnie winien jestem życie, bo ciała i duszy, która jedna modliła się za mnie do Matki Bożej Paulińskiej, gdy stałem przed drzwiami piekła, będąc w więzieniu chorym i nieprzytomnym, po wyzioniętym bluźnierstwie, aby i jej to nagrodził przyjmując ją przed Oblicze Swoje. Także [polecam] duszę Ojca mego, babki i innych krewnych i tych, których za życia pokrzywdziłem lub zgorszyłem; i tych, z którymi miałem filadelficzną umowę: Ks. Ożarowskim, Aug., Wo., Pa., Za.[1] i wszystkich naszych dobrodziejów, za których mam obowiązek modlenia się, i za których Ty wiesz i chcesz, abym się modlił.

I ofiaruję za nie wszystkie odpusty, jakich dostąpiłem kiedykolwiek dla siebie lub dla nich, oddając wszystko pod rozporządzenie Przenajświętszej Panny na korzyść tych dusz, które Jej się podoba wybawić według uczynionego heroicznego aktu za zmarłych, który i dzisiaj powtarzam, gotów będąc wyrzec się wszystkich zasług i odpustów na ich korzyść i sam narazić się na męki czyśćcowe, jeśliby się Jej tak podobało, aby tak prędzej byli wybawieni z mąk i Ciebie, Boga mego, prędzej chwalili, jak tego gorąco pragniesz i za mną się przyczyniały.

[1] Cztery skróty nazwisk trudne do rozwiązania i zidentyfikowania osób.

 

KRĄG BIBLIJNY

BRAT

 

LITURGIA SŁOWA

1. Wprowadzenie ogólne

2. Modlitwa

3. I czytanie: Lb 12, 1-16

4. II czytanie: Oz 8, 1-14

5. III czytanie: 1 Tm 3, 1-16

6. IV czytanie: Łk 7, 36-50

7. Echo Słowa

8. Homilia

9. Modlitwa Pańska

10.  Zakończenie i błogosławieństwo

 

NASTĘPNE STATIO HONORAT już 11.02.2018 r. - tym razem w Warszawie przy ul. Wilczej - jeśli możesz PRZYJDŹ!

9 grudnia 2021 r.
Czwartek II tygodnia Adwentu

Wspominamy: Św. Jan Diego Cuauhtlatoatzin

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”