Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Papież Franciszek ogłosił Jubileusz Miłosierdzia, nadzwyczajny czas łaski dla Kościoła, który rozpoczął się w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia - 8 grudnia 2015 r.
To wyjątkowy dar, który dziś ma nas umocnić w naszych codziennych zmaganiach. Jak przeżyć ten Rok? Jak otworzyć się na przygotowane w nim łaski?
Zapoznaj się z Bullą Misericordie Vultus, ogłaszającą Jubileusz. Papież Franciszek zaprasza nas, by ten Rok był czasem przyjmowania miłosierdzia i świadczenia go innym. Przypomina nam, że nie trzeba tworzyć wyszukanych programów, akcji - wystarczy czynić wobec bliźnich uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Przypomnijmy je sobie i może w tym roku, do czego nas zachęca Ojciec Święty, niech będą naszą ścieżką spotkania z człowiekiem, który jest z nami, którego spotykamy w miejscach, gdzie Bóg nas stawia.

Uczynki miłosierdzia względem ciała
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić.
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych pogrzebać

Uczynki miłosierdzia względem duszy
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych


Bądź na bieżąco z nauczaniem Papieża - zwłaszcza w tym Roku Miłosierdzia. Zachęcamy do odwiedzania strony
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl.html

 

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”