Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Nocna modlitwa - reakcja przeciwko handlowi ludźmi

Zachęcamy, aby w pierwsze soboty miesiąca (dokładniej z piątku na sobotę) o godz. 3:00 w nocy
modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia
za wszystkich udręczonych, poniżanych, okradanych z wolności,
których życie zostało podeptane i zmiażdżone… za pogrążonych w mrokach…

Już niedługo kolejna pierwsza sobota miesiąca z 1/2 grudnia r. - jeśli chcesz, dołącz! ODWAGI!

20 stycznia 2021 r.
Środa II tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Fabian

”Zapatrujmy się często na Boskie Dzieciątko i rozpalajmy przy Jego Żłóbku serca nasze seraficzną Jego miłością.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon2.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”