Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

      Po raz pierwszy obchodzono ten dzień 8 lutego 2015 r. na życzenie Papieża Franciszka. Trzeba pamiętać, że - jak nazwał ten proceder nasz Ojciec święty - handel ludźmi jest współczesnym niewolnictwem. Ponad 27 milionów ludzi żyje w udręczeniu, strachu, poniżeniu... Są okradani z ich życia i szczęścia, zmuszani do pracy w niewolniczych warunkach, wykorzystywani seksualnie, przymuszani do żebrania, do sprzedaży swoich organów lub są zabijani, by stać się do ich dawcami.

       Dzień 8 luty jest wspomnieniem liturgicznym św. Bakhity, o historii obchodów tego dnia opowiada s. Gabriela Bottani, Koordynatorka Talitha Kum. W tekście s. Bottani czytamy (całość można przeczytać na stronie Sieci Bakhita:www.siecbakhita.com ): "Ten dzień posiada swoje logo i stałe hasło: „Zapal światło przeciwko handlowi ludźmi”. Po raz pierwszy ŚDMRHL obchodzono 8 lutego 2015 r. na życzenie papieża Franciszka (...). W czasie modlitwy  Anioł Pański Papież Franciszek mówił: „Drodzy Bracia i Siostry: Dzisiaj, 8 lutego, wspomnienie liturgiczne św. Józefiny Bakhity, sudańskiej siostry zakonnej, która jako dziecko przeżyła dramatyczne doświadczenie bycia ofiarą handlu ludźmi, Unia Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Żeńskich zorganizowała Dzień modlitwy i refleksji przeciwko handlowi ludźmi. Popieram wszystkich, którzy są zaangażowani w pomoc mężczyznom, kobietom i dzieciom zniewolonym, eksploatowanym i wykorzystywanym jako narzędzia pracy czy dla przyjemności i często torturowanym i okaleczanym. Pragnę, aby ci, którzy są odpowiedzialni w rządzie, podjęli decyzję w celu usunięcia przyczyn tej haniebnej plagi, plagi niegodnej społeczeństwa cywilizowanego. Niech każdy z nas czuje się zobowiązany, by być rzecznikiem tych naszych braci i sióstr, upokorzonych w swej godności. Wzywajmy wszyscy razem Dziewicę Maryję, by wstawiała się za nimi i ich rodzinami.” (Papież Franciszek, Anioł Pański, 8 lutego 2015).    

    Motywacją do obchodów tego dnia jest pamięć na fakt, że wśród ofiar handlu ludźmi wzrasta w świecie odsetek dzieci. Według najnowszych oficjalnych danych ONZ (Raport UNODC 2014), jedna na trzy ofiary ma mniej niż 18 lat. Kontynentem z najwyższym odsetkiem dzieci będących ofiarami handlu w odniesieniu do całości procederu jest Afryka, ze wskaźnikiem około 68%. W świecie dzieci są wykorzystywane seksualnie, jako służba domowa, do przymusowych małżeństw, adopcji nielegalnych, przymusowej pracy, handlu narządami, żebractwa, czarów, przestępstw kryminalnych (dzieci-żołnierze, handel narkotykami). Co dwie minuty dziewczynka lub chłopiec są przygotowywani do wykorzystywania seksualnego. W ciągu ostatnich trzydziestu lat prawie 30 milionów dzieci utraciło swoje dzieciństwo poprzez wykorzystywanie seksualne. Ponad 200 milionów dzieci pracuje, z czego 73 miliony stanowią dzieci poniżej 10 roku życia. Każdego roku na skutek wypadków przy pracy umiera 22 tysiące dzieci".   

     W weekend poprzedzający obchody III Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, Sieć Bakhita zorganizowała Nocne Czuwanie z 3 na 4 lutego 2017 r. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Ponad tysiąc osób zebrało się na wspólnej modlitwie, by zamienić Noc w MOC Miłosierdzia, by odpowiedzieć na krzyk współczesnych niewolników i modlić się o świat wolny od przemocy, wyzysku i wszelkich form niewolnictwa. Tegoroczne hasło: To są dzieci, nie niewolnicy! zmobilizowało wielu do podjęcia odpowiedzialnej i gorliwej modlitwy, mając w pamięci dramatyczną sytuację dzieci, ich ukradzione dzieciństwo i podeptane marzenia. Papież Franciszek wzywa każdego z nas, "by być rzecznikiem tych naszych braci i sióstr, upokorzonych w swojej godności (...)  Pomyślmy choćby o tak wielu dzieciach, które doznają różnego rodzaju przemocy ograbiającej ich z radości życia. Ich smutne i zagubione twarze są stale obecne w moich myślach. Domagają się naszej pomocy w wyzwoleniu z niewoli współczesnego świata." (Misericordia et Misera Nr 19).

      Czuwanie zainaugurowała msza św. pod przewodnictwem biskupa Rysia. W homilii przypomniał, że Bóg utożsamia się z najmniejszymi i najbardziej cierpiącymi. 

 

       Po liturgii wysłuchano świadectw ofiar handlu ludźmi. Następnie w odpowiedzi na dramat zniewolonych chętni mogli podjąć tzw. adopcji duchowej. Symbolem tego były opaski, przekazane do domów chronionych dla ofiar handlu ludźmi, m.in. w Polsce, w Niemczech, w Rumunii, w Albanii, we Włoszech, w Kenii.

      W czasie czuwania był również czas na modlitwę różańcową, koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz modlitwę uwielbienia, którą poprowadził o. Janusz Chwast OP wraz ze Wspólnotą św. Dobrego Łotra. Czuwanie zwieńczyła projekcja filmu „Nefarious, czyli Nikczemny handlarz dusz” w reż. B. Nolota.

       Nasze Siostry wraz z wychowankami Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie aktywnie włączyły się we wspólną modlitwę w czasie czuwania.

 

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”