Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

 Moi drodzy!
Od 8 lutego br. kiedy obchodziliśmy wspomnienie św. Bakhity,
w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 3.00 możesz włączyć się w wspólnotową modlitwę w intencji ofiar handlu ludźmi.
Wg Parlamentu Europejskiego rocznie ofiarami handlu ludźmi staje się ok. 4 mln osób,
a w samej Europie Zachodniej - pół miliona osób rocznie.
Szacuje się, że w świecie żyje 27 mln niewolników
- kobiet, mężczyzn, dzieci zmuszanych do niewolniczej pracy,
wykorzystywanych seksualnie, przymuszanych do żebractwa, sprzedawanych dla pozyskania organów - dziś w XXI wieku.

Dlatego w ten Jubileuszowy Rok Miłosierdzia podejmijmy gorliwą modlitwę w intencji wielu,
którzy cierpią w procederze handlu ludźmi.
Wystarczy prosty gest

W KAŻDĄ I SOBOTĘ MIESIĄCA
3.00 - wstań i razem z nami
módl się koronką do Bożego Miłosierdzia za ofiary handlu ludźmi!


Zamieńmy NOC w MOC MIŁOSIERDZIA!
Możesz dać więcej niż myślisz tym, którzy stracili już całą nadzieję!
Dlaczego 3 godz. w nocy? Bo właśnie pod osłoną nocy kryje się wiele zła, upokorzeń; płynie wiele łez cierpienia doświadczanego przez ofiary handlu ludźmi! Naprawdę Twoja modlitwa nie jest bez znaczenia
- Twój trud nocnej modlitwy może uprosić MOC miłosierdzia tym, którzy najbardziej go potrzebują.
WSTAŃ! Papież Franciszek prosił: "Niech nasza bliskość dotrze dziś do ofiar handlu ludźmi".
Zapraszamy Cię do wspólnej modlitwy!

MOC MIŁOSIERDZIA

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”