Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

        18 października przypada Europejski Dzień Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Zbrodnia ta dotyka obecnie ok. 30 mln osób w skali światowej. Współcześni niewolnicy – także w Polsce - przymuszani są do świadczenia usług seksualnych, żebrania na ulicach miast, do wykonywania pracy przymusowej, traktowani jak niewolnicy. Wykorzystywane są także dzieci – porywane i sprzedawane w nielegalnych adopcjach, wcielane do organizacji zbrojnych. Tracą ludzką godność, wszelkie prawa, stanowią źródło dochodu. Nierzadko tracą życie, zdrowie, pozbawieni organów.

       Przeciwstawiając się bezsilności wobec tak okrutnego procederu, sieć Bakhita (Sieć Bakhita do Spraw Przeciwdziałania i Pomocy Ofiarom Współczesnych Form Niewolnictwa, która działa przy Konsulcie Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych) przygotowała projekt kampanii pod hasłem „Połóżmy kres współczesnemu niewolnictwu”. Podjęta została przez przedstawicieli sieci w kilku miastach: Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Zamościu, Lublinie i Piasecznie. Nasze siostry wraz z podopiecznymi MOS i wolontariuszami ze wspólnot przy parafii św. Anny przygotowały kampanię na terenie Piaseczna. Dzięki otwartości Ks. Proboszcza Andrzeja Krynickiego mogłyśmy przeprowadzić ją w dużej mierze na terenie parafii. Przygotowana przez nas kampania przeciw handlowi ludźmi miała na celu zwrócenie uwagi na problem handlu ludźmi, uświadomienie, w jaki sposób ta tragedia niszczy ludzi. Była wezwaniem do przeciwdziałania temu procederowi, zachętą do solidarności z dotkniętym procederem ofiarami. W trakcie Eucharystii w ramach ogłoszeń parafianie mogli usłyszeć krótką informację na temat handlu ludźmi i przygotowanej kampanii. Po Mszy św. o godz. 10.00 i 13.00 na placu kościelnym przedstawiona została pantomima, obrazująca przedmiotowe traktowanie ofiar handlu, wystawionych na sprzedaż niewolników. Następnie korowód uczestników kampanii wyruszył ulicami miasta. Pantomimę przedstawiono kilkakrotnie w trakcie przemarszu. Jednocześnie grupa wolontariuszy nawiązywała kontakt z widzami, przechodniami, podejmując rozmowę na temat handlu ludźmi i rozdając bileciki na których zamieszczono źródła informacji na temat procederu i możliwości pomocy oraz tekstem modlitwy w intencji ofiar. Zachęcaliśmy, by zamienić poczucie bezsilności i bezradności wobec machiny zła w siłę modlitwy do Wszechmocnego. Okazją ku temu była adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele św. Anny, a następnie modlitwa różańcowa, ofiarowane w intencji cierpiących z powodu procederu i o nawrócenie sprawców.

        Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do tej inicjatywy, podjęli modlitwę. Niech to dobro przyniesie owoce – wyjedna łaskę pomocy tym, którym odebrano prawa ludzkie i przemieni serca tych, którzy dopuszczają się tego haniebnego procederu. To „ otwarta rana na ciele współczesnej ludzkości, rana na ciele Chrystusa, przestępstwo przeciw ludzkości"- powiedział Ojciec Święty Franciszek. Obyśmy nie przechodzili obojętnie wobec tych ran, zalejmy jak dobry Samarytanin z przypowieści – winem naszej solidarności i oliwą modlitwy.

O Kampanii pisały też katolickie media: http://gosc.pl/doc/2758019.Dzien-przeciwko-Handlowi-Ludzmi

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”