Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Jak zapowiada hasło rekolekcji, tym razem przewodnikami po Biblii i nie tylko będą ANIOŁOWIE. Gwarantowane są codzienna medytacja, Eucharystia, wiele łaski, radości i piękna przyrody. Jak zwykle czeka nas wyprawa w Tatry.
Zaproszenie kieruję szczególnie do dziewcząt w wieku 15-19 lat, jeśli ktoś starszy dotrze, to musi zachować młodego ducha.
Dojazd we własnym zakresie, a za udział w rekolekcjach składamy dobrowolną ofiarę. Niepełnoletnie uczestniczki muszą dostarczyć zgodę rodzica.
Pytajcie o wszystko  s. Dorotę  tel: 504371621

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”