Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Wśród placówek wychowawczych, które prowadzi Zgromadzenie, ogłoszono Konkurs zatytułowany: „Bł. ojciec Honorat Koźmiński, kapucyn, czciciel Maryi i wielki patriota”. Konkurs został zorganizowany na zakończenie Roku Dziękczynienia za dar Ojca Honorata dla Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Przewodnim celem konkursu było przybliżenie młodemu pokoleniu postaci Błogosławionego ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego moment nawrócenia i ukazanie znaczenia Maryi w jego życiu.

Konkurs spotkał się z pozytywnym odbiorem, wpłynęło 25 prac, przede wszystkim plastycznych, ale była również poezja i projekt filmowy, przygotowany przez wychowanki z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpiło dnia 16 grudnia 2017 r. i poszczególnym autorom prac wręczono nagrody,  natomiast gala finałowa konkursu odbyła się 4 stycznia 2018 r. w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. 
Do Cytadeli Warszawskiej zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu wraz ze swoimi opiekunami oraz dyrektorzy placówek prowadzonych przez ZSMDP. Na zaproszenie odpowiedzieli również goście specjalni: O. Grzegorz Filipiuk, p.o. Kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej - Pan Jan Engelgard oraz pracownicy Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
Po uroczystym otwarciu spotkania, M. Barbara, przełożona generalna Zgromadzenia podsumowała konkursowe zmagania uczestników i zaprosiła do obejrzenia prezentacji przesłanych prac.

W czasie spotkania zaprezentowano projekt filmowy pt. „Noc łaski”, który powstał z inicjatywy wychowawczyń MOS i w którym wzięły udział wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Piasecznie. Projekt ten inspirowany był wątkami z życia bł. O. Honorata Koźmińskiego, a w szczególności okresem jego młodzieńczego buntu oraz drogi nawrócenia.
Zapraszamy do obejrzenia projektu filmowego "Noc łaski":

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”