Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Rekolekcje w Szaflarach pod hasłem: Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu, były prawdziwym Wielkopostnym poszukiwaniem bliskiej relacji duszy z Bogiem. Głębokich przeżyć dostarczyło nam odprawianie prawie ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Leśnicy na Groń. Trasa nie była długa, ale mroźna noc i stroma góra dały nam odczuć trochę trudu.
Ekstremalnych wrażeń z rekolekcji dostarczyła pierwsza w życiu jazda na nartach, ale jeszcze większych głos Boga przemawiający w sercu podczas medytacji i adoracji.
Hasło rekolekcji powinno być: W zdrowym ciele - zdrowy duch, czyli o kondycji duszy i ciała.
Obchodziliśmy też urodziny o. Mariusza, stąd niespodziewane zaproszenie na pizzę.

Poniżej załączamy jedną z medytacji, jeśli chcesz skorzystaj :) zachęcamy :)

LECTIO DIVINA                       Mt 6,1-6. 16 -18
      "Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
     Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę.  Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa,  aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
    Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
      Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.  Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
      Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie".

Lectio: Przeczytaj uważnie tekst i rozważ:
Jałmużna, to datek dawany bliźniemu, ze względu na miłość do Boga. Daje się go dobrowolnie i ze swojej własności, a nie np. z pieniędzy rodziców. Nie jest jałmużną, gdy oddaje się rzeczy zbędne.
Jałmużnę można zrobić z rzeczy materialnych, z czasu i umiejętności.
Modlitwa i post również wymagają czystej i szczerej intencji, gdyż  Bóg nas bada i przenika ( Ps139) Postem nie jest odmawianie sobie jedzenia ze względu na zdrowie lub poprawę wyglądu.
Jeśli jałmużna, modlitwa i post pełnione są ze względu na relację z Bogiem, to On odpłaci stokrotnie,  przede wszystkim większą bliskością i darami Ducha św.

Contemplatio: Zwróć serce i myśli ku Ojcu, który widzi w ukryciu i pomyśl:
- Jakie są moje intencje, gdy pomagam innym lub dzielę się czymś.
- Jakie są moje oczekiwania względem osób którym pomagam?
- Jak traktuję modlitwę? Jako obowiązek,  jako polisę ubezpieczeniową, na wypadek gdyby się coś w życiu nie układało, albo jako koło ratunkowe?
- Czy staram się by w piątki i w Wielkim Poście podejmować umartwienie ciała?( nie tylko jako nie jedzenie mięsa, ale również. jako ograniczenie przyjemności, wygody i rozrywek)
-Czy pamiętam, że to Ojciec w niebie patrzy na mnie  i że w każdej sytuacji mogę zbliżać się do Niego i stawać się do niego podobnym

Oratio: Proś o odwagę przekraczania własnych ograniczeń i wypełniania tego słowa z  wielką ufnością w opiekę Ojca.
Proś również o uzdolnienie  ciebie do  modlitwy i postu tak jak Bogu się podoba, a nie dla własnej satysfakcji.

Meditatio: Zatrzymaj się z tą świadomością, że Ojciec patrzy na ciebie i widzi w tobie dobro, które w tobie złożył, a wszystkie uczynki mają prowadzić do jedności z Nim

Actio:
Owocem może być konkretne postanowienie odnośnie postu, jałmużny i modlitwy

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”