Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Wyczekiwany Bóg przychodzi... zdumiewające... Rodzi się MIŁOŚĆ!

Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie czasem kontemplowania MIŁOŚCI
- wielkiej, bezgranicznej, bezinteresownej, jedynej, pełnej, zachwycającej, dającej się innym...
Trwajmy przy Betlejemskim Żłóbku i od Niego uczmy się KOCHAĆ!

Błogosławionych Świąt!

Z darem modlitwy                  

Siostry Pasterzanki                

9 grudnia 2021 r.
Czwartek II tygodnia Adwentu

Wspominamy: Św. Jan Diego Cuauhtlatoatzin

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”