Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Wyczekiwany Bóg przychodzi... zdumiewające... Rodzi się MIŁOŚĆ!

Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie czasem kontemplowania MIŁOŚCI
- wielkiej, bezgranicznej, bezinteresownej, jedynej, pełnej, zachwycającej, dającej się innym...
Trwajmy przy Betlejemskim Żłóbku i od Niego uczmy się KOCHAĆ!

Błogosławionych Świąt!

Z darem modlitwy                  

Siostry Pasterzanki                

17 stycznia 2021 r.
Druga Niedziela zwykła

Wspominamy: Św. Antoni, opat

”Zapatrujmy się często na Boskie Dzieciątko i rozpalajmy przy Jego Żłóbku serca nasze seraficzną Jego miłością.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon2.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”