Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Wyczekiwany Bóg przychodzi... zdumiewające... Rodzi się MIŁOŚĆ!

Niech ten czas Bożego Narodzenia będzie czasem kontemplowania MIŁOŚCI
- wielkiej, bezgranicznej, bezinteresownej, jedynej, pełnej, zachwycającej, dającej się innym...
Trwajmy przy Betlejemskim Żłóbku i od Niego uczmy się KOCHAĆ!

Błogosławionych Świąt!

Z darem modlitwy                  

Siostry Pasterzanki                

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”