Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

29 listopada 2017 r. to dzień szczególny - wszystkie Rodziny Franciszkańskie oddają cześć wszystkim świętym, którzy naśladując Chrystusa i św. Franciszka, oraz zachowując Regułę Biedaczyny z Asyżu osiągnęli ewangeliczną doskonałość. Dzień święta nie został wybrany przypadkowo. 29 listopada 1223 r. papież Honoriusz III zatwierdził Regułę, która do dziś pozostaje najwyższym dokumentem prawnym trzech gałęzi I Zakonu, a jednocześnie wspaniałym wyrazem ducha Założyciela.

Cała rodzina franciszkańska dziękuje w tym dniu za kwiat świętości, który za sprawą św. Franciszka z Asyżu zakwitł na żyznej glebie Kościoła. Na placówce misyjnej w RCA nasze Siostry zaprosiły do wspólnego świętowania tercjarzy, formujących się przy misyjnej parafii. Uroczystą Mszę świętą odprawił asystent tercjarzy - br Agostino Basani. Po Eucharystii wszyscy zebrani ucałowali relikwie wielu świętych, m.in. męczenników z Peru, św. o. Pio, św. Małgorzaty z Kortony, św. Antoniego z Padwy i bł. o. Honorata Koźmińskiego. Był też czas na wspólną agapę i jak to przystało na żyjących duchem św. Franciszka - radosne świętowanie.

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”