Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

29 listopada 2017 r. to dzień szczególny - wszystkie Rodziny Franciszkańskie oddają cześć wszystkim świętym, którzy naśladując Chrystusa i św. Franciszka, oraz zachowując Regułę Biedaczyny z Asyżu osiągnęli ewangeliczną doskonałość. Dzień święta nie został wybrany przypadkowo. 29 listopada 1223 r. papież Honoriusz III zatwierdził Regułę, która do dziś pozostaje najwyższym dokumentem prawnym trzech gałęzi I Zakonu, a jednocześnie wspaniałym wyrazem ducha Założyciela.

Cała rodzina franciszkańska dziękuje w tym dniu za kwiat świętości, który za sprawą św. Franciszka z Asyżu zakwitł na żyznej glebie Kościoła. Na placówce misyjnej w RCA nasze Siostry zaprosiły do wspólnego świętowania tercjarzy, formujących się przy misyjnej parafii. Uroczystą Mszę świętą odprawił asystent tercjarzy - br Agostino Basani. Po Eucharystii wszyscy zebrani ucałowali relikwie wielu świętych, m.in. męczenników z Peru, św. o. Pio, św. Małgorzaty z Kortony, św. Antoniego z Padwy i bł. o. Honorata Koźmińskiego. Był też czas na wspólną agapę i jak to przystało na żyjących duchem św. Franciszka - radosne świętowanie.

24 stycznia 2021 r.
Trzecia Niedziela zwykła

Wspominamy: Św. Franciszek Salezy, biskup i doktor Kościoła

”Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon1.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”