Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Papież Franciszek, w rozważaniach poprzedzających cotygodniową modlitwę maryjną Anioł Pański, przypomniał, że rozpoczynamy kolejny Adwent - czas, który jest nam dany, aby przyjąć Pana, potwierdzić pragnienie Boga, aby spojrzeć w przyszłość i przygotować się na powrót Chrystusa.

Także liturgia Słowa I Niedzieli Adwentu (Mk 13, 33-37) zachęca nas, abyśmy czuwali z uwagą i byli gotowi powitać Pana w chwili Jego powrotu.

Kim jest osoba uważna? Papież nazywa tak, osobę, która "w zgiełku świata nie daje się owładnąć rozproszeniu czy powierzchowności, ale żyje w sposób pełny i świadomy, z troską skierowaną przede wszystkim ku innym. Dzięki takiej postawie uświadamiamy sobie łzy i potrzeby bliźniego i możemy również pojąć jego zdolności ludzkie i duchowe. Osoba czujna zwraca się także ku światu, starając się przeciwstawić obecnej w nim obojętności i okrucieństwu, a ciesząc się skarbami piękna, które również istnieją i których trzeba strzec. Chodzi o spojrzenie zrozumienia, aby rozpoznać zarówno nędzę i ubóstwo jednostek i społeczeństwa, jak i bogactwo ukryte w małych rzeczach dnia powszedniego, właśnie tam, gdzie postawił nas Pan.

Osoba czuwająca to ktoś, kto przyjmuje zaproszenie do czuwania, to znaczy nie daje się przytłoczyć snem zniechęcenia, brakiem nadziei, rozczarowaniem; a jednocześnie odrzuca nagabywanie próżności, której świat jest pełen i w pogoni za nią niekiedy poświęca się osobisty i rodzinny czas oraz pogodę ducha. Jest to bolesne doświadczenie ludu Izraela, wypowiedziane przez proroka Izajasza: wydaje się, że Bóg pozwolił, aby Jego lud błądził daleko od Jego dróg (por. 67,17), a było to skutkiem niewierności samego ludu (por. 64,4 b). Również my często znajdujemy się w tej sytuacji niewierności wobec wezwania Pana: On wskazuje nam dobrą drogę, drogę wiary i miłości, a my szukamy naszego szczęścia gdzie indziej.

Warto dziś - na początku Adwentu, idąc za myślą rozważań Papieża, zapytać siebie: czy jestem osobą uważną? Czy jestem osobą czuwającą?

Bycie uważnymi i czuwającymi - jak na zakończenie rozważań podkreślił Papież - to warunki wstępne, aby pozwolić Bogu wejść w nasze życie i przywrócić znaczenie i wartość Jego obecności, pełnej dobroci i czułości.

Zaryzykujesz? ODWAGI! Pan jest blisko i chce przychodzić do naszego serca! Czuwajmy i bądźmy gotowi!

Niedziela Adwentu rozpoczyna także nowy dwuletni program duszpasterski: "Duch, który umacnia miłość".

więcej: http://episkopat.pl/duch-ktory-umacnia-milosc/

 

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”