Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Rekolekcje - niektórym kojarzyły się zbyt poważnie jak na wakacje. Warto było jednak przyjechać do Szaflar, aby się przekonać, że spotkanie z Bogiem, Pasterzankami i wspaniałymi dziewczynami nudne być nie może. Rekolekcje prowadził o. Mariusz, s. Dorota i s. Ola.  Krocząc drogami biblijnych historii odkrywaliśmy, jak bardzo Bóg pragnie obdarowywać miłością każdego z nas.
Obdarował nas hojnie radością, przebaczeniem, pięknem gór i wspólnotą, a przede wszystkim Sobą. Odnowienie naszej relacji z Nim podkreśliły białe stroje podczas mszy kończącej rekolekcje.

 

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”