Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

          Tytularna Uroczystość corocznie w Domu Generalnym gromadzi Siostry Pasterzanki, które trwają w całodziennej dziękczynnej modlitwie za dar powołania i charyzmatu Zgromadzenia.  Siostry Pasterzanki, wezwane łaską Ducha Świętego do doskonałej miłości Boga, naśladują Chrystusa Dobrego Pasterza, który "trzciny zgniecionej nie złamał ani knota tlejącego nie dogasił" (Mt 12, 20).

      "Dobry Pasterz... jakże to bliskie nam określenie, znane z Ewangelii świętej. Widzimy Go często na obrazach: Dobry Pasterz to Chrystus niosący na plecach owieczkę, która widocznie już nie mogła iść, bo albo zabłądziła, albo złamała sobie nogę, albo już nie miała sił z wyczerpania. Dobry Pasterz niesie ją na swoich ramionach, żeby przyprowadzić do wspólnoty, do trzody, która cieszy się z tej jednej zaginionej, gdy zostaje odzyskana. Obraz Dobrego Pasterza był zapewne bardzo bliski bł. Honoratowi, skoro podjął tę myśl, żeby niewiasty przepełnione duchem apostolskim już nie tylko samemy Pasterzowi, ale i Jego Matce przychodziły z pomocą, bo Matka Chrystusowa zawsze szła za swoim Synem, gdziekolwiek On się udawał [...] Dobry Pasterz szuka tego, co zginęło, co nadłamane, zagubione, co grzeszne". ( fragm. homilii kard. Józefa Glempa wygłoszonej 21.11.1995 r. z okazji stulecia Zgromadzenia ).

          Główną Patronką i wzorem życia i działalności sióstr jest Maryja, Matka Dobrego Pasterza. Siostry, wpatrując się w Maryję, naśladują Jej cierpliwość i macierzyńską troskę wobec osób im powierzonych, zwłaszcza wobec moralnie zaniedbanych dziewcząt, aby zagrożone i utracone wartości ludzkie znalazły swoje ocalenie i odrodzenie. Tkwi w tym głęboki humanizm polegający na szacunku wobec każdego człowieka.

          W tym roku uroczystej Eucharystii w Kaplicy Domu Generalnego przewodniczył ks. Marek Uzdowski, proboszcz Parafii św. Wacława w Warszawie, wieloletni przyjaciel Zgromadzenia.

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”