Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Alleluja! Otwórzmy serca na SPOTKANIE ze Zmartwychwstałym.

On niesie pokój, tam gdzie panuje wojna.

Miłość tam, gdzie panuje nienawiść.

Radość tam, gdzie panuje smutek.

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz.

NIE LĘKAJMY SIĘ! ON CHCE NAM DAĆ NOWE ŻYCIE!

 

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!

 

28 stycznia 2021 r.
Czwartek III tygodnia Okresu Zwykłego

Wspominamy: Św. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kościoła

”Jeżeli wiara twa silna, jeżeli trwasz w niej mocno, wszystko zwyciężysz.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon1.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”