Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Diamentowy Jubileusz zgromadził nas w Jasnogórskiej Kaplicy Cudownego Obrazu, by tam wraz z s. Jubilatką wyśpiewać Bogu dziękczynne Te Deum. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Biskup Ryszard Karpiński, zaprzyjaźniony od wielu lat z naszą Siostrą Jubilatką.

W wygłoszonej homilii podkreślił zaangażowanie s. Teresy w katechizację i troskę o dzieci opuszczone, potrzebujące trochę życzliwości i ludzkiego serca. Krótko przedstawił historię powstania i rozwoju "Domu Ciepła" w Lublinie, którym przez wiele lat opiekowała się s. Jubilatka i Bogu dziękczynienie za jej 60 lat ofiarnej służby Kościołowi i Zgromadzeniu. Zachęcił zebranych do powierzania wszystkich intencji i trosk serca, zwłaszcza prośbę nowych powołań, naszej Jasnogórskiej Pani, która zawsze wysłuchuje wołania swoich dzieci.

Po uroczystej Eucharystii Siostry oraz zaproszeni goście udali się na wspólną Agapę.

Życzymy drogiej Siostrze Jubilatce obfitego błogosławieństwa Bożego i opieki Maryi, Matki Dobrego Pasterza na każdy dzień kroczenia za Panem.

 

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”