Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

         Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta Msza święta w Kościele św. Anny w Piasecznie, której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. Biskup Marek Mendyk. Eucharystię współcelebrowali: ks. Proboszcz Andrzej Krynicki, ks. Proboszcz Dariusz Gas oraz ks. Marcin Kamiński - kapelan Ośrodka.

         W wygłoszonej homilii ks. Biskup zwrócił szczególną uwagę na takie uczestnictwo w liturgii, by usłyszeć głos Boga, który mówi do nas w swoim Słowie: "co dzisiaj mówi do nas Pan, czego nas uczy, do czego zaprasza? O czym przypomina? [...] Co mówi do nas Pan Bóg? Kiedy przeżywamy Jubileusz 25-lecia Ośrodka, to przede wszystkim chcemy sobie uświadomić, że jest to dzieło prowadzone przez Siostry Służebnice Matki Dobrego Pasterza - Zgromadzenie bardzo mocno związanego z bł. Honoratem Koźmińskim, który długo, długo wcześniej, zanim jeszcze pojawił się Sobór Watykański II, mówił o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z nas, niezależnie od tego ile ma lat i co robi, jest powołany do tego, by być świętym - by być razem z Bogiem w niebie i oglądać Go twarzą w Twarz. To powołanie do świętości to nic innego, jak zaproszenie do tego, by mieć otwarte serce na Słowo Boże, na drugiego człowieka; do tego by mieć otwarte uszy, bo wiara rodzi się ze słuchania - i wreszcie by mieć otwarte oczy, by widzieć drugiego człowieka blisko siebie. Proszę zauważyć, że ten Jubileusz - 25 lat, pięknie wpisuje się w Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Czego zatem może nas nauczyć to dzisiejsze Słowo, ta uroczystość, ta okoliczność, którą przeżywamy w Kościele - Rok Miłosierdzia? Przede wszystkim tego by mieć otwarte serca, oczy, by widzieć drugiego człowieka z jego potrzebami i oczekiwaniami [...]".

         Na zakończenie homilii ks. Biskup przytoczył opowiadanie: "Żył sobie pewien ojciec, już stary. Pewnego dnia przywołał do siebie swoich trzech synów i chcąc im powierzyć jakąś ważną misję, postawił im jedno pytanie: jak wam się zdaje, kiedy człowiek ma najlepszy wzrok? Zastanowili się i pierwszy odpowiadał najstarszy: Ojcze, wydaje mi się, że najlepszy wzrok ma taki człowiek, który potrafi dostrzec wysoko lecącego ptaka i będzie go umiał nazwać - taki, musi mieć dobry wzrok. Drugi syn powiada: mi się wydaje, że najlepszy wzrok ma taki człowiek, który potrafi dostrzec pstrąga w rwącym potoku i jeszcze będzie umiał go schwytać. Najmłodszy syn, który w obecności swych starszych braci niewiele miał do powiedzenia, trochę wystraszonym głosem zwrócił się do Ojca: mi się wydaje, że najlepszy wzrok ma taki człowiek, który potrafi dostrzec drugiego człowieka będącego w potrzebie i jeszcze spróbuje mu pomóc. Mieć dobry wzrok tzn widzieć drugiego człowieka, który jest w potrzebie".

         Ks. Biskup zwrócił jeszcze raz uwagę, że "Ewangelia, którą czytamy, Słowo, które medytujemy ma nam pomóc otwierać oczy i serca, abyśmy widzieli drugiego człowieka, który jest w potrzebie [...]. Dzisiejsze Słowo uczy nas, abyśmy stale trwając przy Chrystusie, czerpiąc siłę z tej jedności z Jezusem Chrystusem, odważnie szli do świata i nieśli pomoc drugiemu człowiekowi. "Na próżno żyje ten, który nikomu nie służy", a zatem pomagajmy sobie nawzajem, służby sobie nawzajem z miłością, trwajmy przy Chrystusie, niech On będzie naszą siłą, naszym natchnieniem, niech On motywuje nas, ku dobremu. Pomnażajcie dobro, pomagajcie sobie nawzajem!"

Wychowanki naszego Ośrodka, pod czujnym okiem Sióstr i Pana Stanisława, organisty z Parafii św. Anny przygotowały piękną oprawę muzyczną jubileuszowej Eucharystii, która pomogła wszystkim zebranym - Siostrom, Pracownikom Ośrodka, dziewczętom, zaproszonym Gościom - owocnie trwać na dziękczynnej modlitwie.

          Umocnieni pięknie przeżytą Eucharystią, wszyscy zebrani przeszli do Auli Matki Dobrego Pasterza w Ośrodku, by tam wziąć udział w kolejnym punkcie uroczystego dnia. Część artystyczna przyniosła wiele radości ale i chwilę zadumy nad wielkim dziełem Boga, który od początku prowadził drogę powstania i rozwoju Dzieła Ośrodka. Wspólnemu spotkaniu na Auli towarzyszyły słowa wdzięczności, wypowiedziane przez zaproszonych Gości, a także obecną Siostrę Dyrektor Placówki.

           Jubileuszowe świętowanie zakończyła wspólna Agapa przy uroczyście nakrytych stołach.

           Bogu niech będą dzięki za wielkie dzieła, które czyni!

Zapraszamy do obejrzenia Foto relacji i części artystycznej, dostępnej na stronie Ośrodka: http://www.mos-piaseczno.pl/

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”