Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Bóg daje nam nowy czas, by towarzyszyć młodemu człowiekowi w jego wzrastaniu duchowym i intelektualnym,
w zdobywaniu nowych umiejętności i rozwijaniu zdolności.

Prośmy Pana, by ten czas prowadził, byśmy z delikatnością i w bliskości serca, były razem z tymi, których Bóg nam postawi.

W Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Piasecznie tegorocznej pracy wychowawczej przewodzą słowa św. Jana Pawła II:
"To miłość nawraca serca i daruje pokój ludzkości [...]
Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu".

Uroczystą Eucharystią w Auli Matki Dobrego Pasterza rozpoczęliśmy czas tegorocznych zmagań szkolnych i wychowawczych.

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”