Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

W dniu 30.06.2016r. na zakończenie rekolekcji w Białymstoku odbył się Jubileusz życia zakonnego czterech naszych sióstr:
60-lecia s. Janiny K. i s. Haliny M. oraz 50-lecia s. Heleny W. i s. Agnieszki M..
W uroczystościach udział brały: Matka Generalna naszego Zgromadzenia, Siostry z różnych domów, zaproszeni kapłani,
rodziny i przyjaciele Sióstr Jubilatek.
W modlitwie łączyli się również parafianie, którzy każdego dnia uczestniczą we Mszy świętej w kaplicy przy ul. Orzeszkowej.

Po Eucharystii świętowano przy wspólnym stole i spotkaniu rodzinno - przyjacielskim aż do wieczora.

Niech wszystkim Jubilatkom Pan Bóg Błogosławi i da siłę wytrwania i wypełnienia Jego woli do końca.

 

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”