Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Sierpień to czas szczególny zbliżania się do Matki na Jasnej Górze. Nasze siostry ruszyły na szlak pielgrzymkowy w grupie czarnej wraz z Chrystusowcami i Siostrami Misjonarkami dla Poloni.
Mamy nadzieję, że pielgrzymowanie będzie dobrą lekcją świadczenia o Bogu i Jego miłości oraz pozwoli nam bardziej upodobnić się do naszego Pana.
Pielgrzymka, to nie tylko wędrowanie po konkretnych miejscach, ale raczej wędrowanie po czyichś śladach, szukanie tych śladów. To czas sacrum, wchodzenia w Tajemnicę, dotykania Boga i tajemnicy człowieka.
Te spotkania kształtują człowieka, pokazują, że ludzie są wspaniali i dzięki drodze mamy to na co dzień. Innego znaczenia nabiera wtedy codzienność.
Dobre doświadczenie bycia razem.

Więcej info  https://www.facebook.com/17WPP

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”