Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

W III Niedzielę Wielkanocną 10 kwietnia 2016 r. w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy (woj. lubelskie) przeżywałyśmy w Zgromadzeniu kolejny Srebrny Jubileusz Życia Zakonnego naszej Siostry. Jubilatka s. Mirosława, która posługiwała w tej Parafii jako zakrystianka, zgromadziła na uroczystościach liczne grono sióstr, rodzinę i wielu Parafian.

W czasie Eucharystii, której przewodniczył o. Andrzej Derdziuk OFMCap, profesor nauk teologicznych na KUL, a współcelebrowało wielu zaprzyjaźnionych kapłanów, s. Mirosława odnowiła swoje oddanie Bogu, a cała wspólnota eucharystyczna składała Bogu dziękczynienie za piękne życie zakonne naszej Jubilatki i prosiła dla niej o dalsze błogosławieństwo i łaskę wytrwania do końca. Wzruszającym momentem uroczystości były skierowane do s. Mirosławy podziękowania od dzieci z przedszkola prowadzonego przez Siostry w Dąbrowicy, także przez przedstawicieli parafian i podopiecznych naszego Domu Ciepła w Lublinie.
Dopełnieniem jubileuszowego świętowania była wieczorna agapa, ubogacona przygotowaną przez siostry prezentacją multimedialną o życiu i powołaniu siostry Jubilatki.
Deo gratias że w tym Roku Miłosierdzia daje nam takie znaki swej Obecności i Miłości.

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”