Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

    A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z ciebie wyjdzie dla mnie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. (Mi 5, 1-2)

   W czwartek 16 grudnia 2021 r. w Ngaoundaye osoby niewidome, podopieczni misji Sióstr Pasterzanek, mieli swoje coroczne spotkanie adwentowe. Był to czas wspólnej modlitwy, śpiewania pieśni adwentowych w języku sango: Ga Emmanuele / przyjdź Emmanuelu oraz słuchania konferencji. W tym roku Słowo Boże głosił ks. Wikary naszej Parafii - ojciec Rodrique, kapucyn. Po konferencji był czas na dyskusję i wymianę doświadczeń oczekiwania na przyjście Pana.

   Nasze spotkanie zakończyły życzenia Bożonarodzeniowe i małe prezenty. W tym roku każda z niewidomych osób otrzymała paczkę żywnościową, środki higieniczne i matę do spania. Ta ostatnia wzbudziła wśród podopiecznych największą radość. Afrykańczykom taka mata służy do spania jak łóżko. To "posłanie" jest wielofunkcyjne: łatwo się przenosi, gdy jest zimno śpi sie na niej w domu, gdy gorąco wynosi do spania przed dom. Zawsze jest gdzie skłonić głowę do snu. Można też łatwo z nią podróżować. 

   Chcę się podzielić pewnymi osiągnięciami naszych niewidomych w Ngaoundaye. Otóż dwa lata temu by nie sprowadzać ryżu dla dzieci niedożywionych z Kamerunu zorganizowaliśmy dla naszych osób niewidomych szkolenie uprawy ryżu. Nie było to łatwe ale się udało. W tym roku każda z kółek rolniczych (osoby niewidome są pogrupowane w zależności od miejsca zamieszkania na 9 grup rolniczych) zebrała po kilka worków ryżu.  W sumie mamy ponad 500 kg zebranego ryżu. W ten sposób nie muszę sprowadzać z Kamerunu ryżu dla dzieci niedożywionych ale zakupić go u moich niewidomych. Sami niewidomi mają poczucie sensu swej pracy, wysiłku. Mogą otrzymać pieniądze za swoją i ich rodzin pracę i mieć na zakup potrzebnych im rzeczy. Co więcej postawa niewidomych zachęciła innych widzących rolników tak, że też zaczęli uprawiać ryż i sprzedawać. Muszę powiedzieć, że wyhodowany ryż jest dobrej jakości i smaczny. W Ngaoundaye nawet naprawiono maszynę do wyłuskiwania i czyszczenia nasion. Stała bezużyteczna i popsuta przez 10 lat. Uważamy zatem to za bardzo duży nasz sukces i myślę, że możemy być dumni. A zebrany ryż służy nie tylko dzieciom niedożywionym. W tym roku trzy razy w tygodniu zorganizowaliśmy posiłek - obiad dla wszystkich uczniów naszej szkoły katolickiej. Podstawą posiłku jest ryż z różnymi dodatkami.

   Wracając do formacji osób niewidomych chcę powiedzieć, że w tym roku mieliśmy drugie szkolenie - uprawy soi. Soja to zboże bardzo bogate pod względem odżywczym. Tutaj zbiory były troszkę mniejsze. Niemniej na tyle dobre, by każda rodzina osób niewidomych miała co jeść poza maniokiem. Dotyczy to szczególnie dzieci, które potrzebują wartościowych pokarmów, by mogły się prawidłowo rozwijać. Przypomnę, że maniok jedynie daje poczucie sytości, nie ma jednak żadnych wartości odżywczych, a nawet źle płukany zawiera arszenik. Jednak Afrykańczycy bardzo cenią sobie maniok, ponieważ po jego zjedzeniu nie czują głodu. A jest tak ciężko strawny i zapycha żołądek, że wystarcza na cały dzień, by czuć się sytym. 

   Niewidomi z Ngaoundaye oprócz uprawy roli od stycznia do marca będą prowadzić prace ogrodnicze. Swoje małe ogrody mają w pobliżu rzeki, by był łatwy dostęp do wody, ponieważ teraz mamy porę suchą i nie pada ani jedna kropla deszczu. Zakupiliśmy już nasiona sałaty, pomidorów, cebuli i tutejszych warzyw (coś w rodzaju szpinaku). Do prowadzenia ogrodu zgłosiło się 47 chętnych osób niewidomych. 

   Prężnie działa też szkoła nauki Brailla. Coraz więcej osób niewidomych jest chętnych do nauki. Także w tym roku musieliśmy otworzyć dwie klasy i uczymy się przed i po południu dwa razy w tygodniu. Przekłada się to już na konkretne efekty. Niewidomi podczas Eucharystii czytają metodą Brailla Słowo Boże w naszym parafialnym kościele w Ngaoundaye. 

   Widzę jak z każdym rokiem nasi niewidomi nabierają chęci do pracy, mając konkretne jej owoce. A nawet swoją postawą zadziwiają i zachęcają innych. 

 

Chcę podziękować wszystkim, którzy nas wspierają. Bez waszej pomocy to piękne dzieło nie mogłoby się rozwijać. 

Dziękuję Polskiej Fundacji Pomocy dla Afryki z Krakowa za pomoc w zakupie narzędzi ogrodniczych i nasion.
Dziękuję Fundacji Humanitarnej Redemptoris Missio za pomoc w zorganizowaniu szkoły Brailla.
Dziękuję Fundacji Maitri z Gdańska za pomoc finansową w zakupie szkolnych wyprawek i zapisania dzieci osób niewidomych do szkół.
Dziękuję Fundacji Dzieci Afryki za wsparcie finansowe w budowie domów dla osób niewidomych.
Dziękuję wszystkim osobom wrażliwych serc, które przez Fundacje lub indywidualnie pomagają naszej misji Sióstr Pasterzanek w Ngaoundaye. Nosimy Was wszystkim w naszych sercach. Jesteście obecni w naszych modlitwach.
Niech Dobry Bóg sam będzie nagrodą za dobroć Waszych serc i rąk. 

Na czas zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, by był to czas wypełniony miłością i pokojem.
Czas spotkania z Małym Bogiem, który przychodzi by dać nam Swoją Miłość i uwalniać od każdej śmierci, dając życie wieczne.
Niech te Święta będą pozbawione lęku i dają nadzieję, że Bóg nas kocha, a Jego Miłość i Dobroć jest wieczna.
Życzymy pięknych rodzinnych spotkań ze śpiewem kolęd, łamaniem się opłatkiem i adorowaniem Świętej Rodziny w stajence.
Składając te życzenia łączymy się z Wami duchowo i ogarniamy modlitwą. 

W imieniu własnym i niewidomych z Ngaoundaye gorąco pozdrawiam - s. Eliza

 

  

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”