Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Dzień 4 października to dla wszystkich kochających Świętego Franciszka dzień świąteczny. Na Misji w Ngaounday w naszej Szkole Katolickiej ten dzień rozpoczyna nowy rok szkolny 2021-2022. Prosimy św. Franciszka o pokój dla RŚA dla nas w Ngaounday, by dzieci mogły bezpiecznie docierać do szkoły i się uczyć.

Rano wszystkie dzieci wraz z nauczycielami i Siostrą Dyrektor zgromadziły się na placu szkolnym. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego i wywieszeniu Flagi, było oficjalne przywitanie. Następnie podział uczniów na klasy. Dzieci rozpoczynające naukę po raz pierwszy -  dowiedziały się, kto będzie ich nauczycielem w tym roku. Po oficjalnym otwarciu roku szkolnego wszyscy udali się na uroczystą Eucharystię. 

Dziękujemy wszystkim naszym Ofiarodawcom za dar modlitwy, złożone ofiary, adopcje najbiedniejszych dzieci i opłacenie szkoły dzieciom, których rodzice są niewidomi. Ta pomoc daje dzieciom radość, jest szansą zdobywania wiedzy, kontynuowania nauki oraz szansą na lepszą przyszłość. Ślemy serdeczne i gorące pozdrowienia z Ngaounday :)

Przed rozpoczęciem roku szkolnego dzięki pomocy Fundacji Maitri dzieci osób niewidomych otrzymały plecaki szkolne wraz z wyposażeniem oraz mundurki szkolne. 

Przybory szkolne starszych klas

Przybory szkolne młodszych klas

Pakujemy się do szkoły

Gotowi i zadowoleni afrykańscy uczniowie

Każde dziecko oprócz plecaka i przyborów szkolnych dostało szkolny mundurek

Od poniedziałku ruszamy do szkoły

Niewidomi rodzice z Ngaounday dziękują Fundacji Maitri oraz osobom, które przez ręce Fundacji pomogli. Dzięki tej pomocy mogliśmy opłacić szkołę dzieci osób niewidomych, zakupić przybory szkolne i szkolne mundurki. 
Dziękujemy za Waszą przyjaźń, dobroć serca i otwartość na tych, którzy żyją w biedzie.
Ogarniamy modlitwą i wdzięcznością każdą z pomagających osób. 
Pozdrawiamy ciepło i serdecznie z Ngaounday ;)

 

 

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”