Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Trwający w Kościele Rok Miłosierdzia jest szczególnym darem łaski, czasem kiedy możemy na nowo odkryć miłosierne Serce Dobrego Boga.
To czas szczególny także dla naszych sióstr, które obchodzą Jubileusze Profesji Zakonnej. W kwietniu tego roku całe Zgromadzenie dziękowało Panu Bogu za dar życia i powołania s. Grażyny i s. Mirosławy, które przeżywają srebrny jubileusz życia zakonnego.
Dnia 3 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia przed Obliczem Jasnogórskiej Pani s. Grażyna odnowiła swoje oddanie Panu i wraz z zebranym gronem Sióstr i gości dziękowała za łaskę powołania do naszego Zgromadzenia. Uroczystej Eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze przewodniczył o. Piotr Stasiński OFMCap. W wygłoszonej homilii podkreślił on, że nie byłoby tej dzisiejszej uroczystości gdyby nie sam Jezus. Niedziela Miłosierdzia to Jego Święto,
dlatego że najbardziej miłość Boga wyraża się w Jego Miłosierdziu. I tego nam bardzo potrzeba: wiedzieć, że Bóg nas kocha, że nas nie odrzuca, że nam przebacza.
O. Piotr mówił, że "przychodzimy do Maryi, jako do Królowej Polski, ale też jako do Matki Miłosierdzia. Maryja ogłosiła się służebnicą Pańską - taką przeszła drogę: od służby do królowania.To jest także droga każdego chrześcijanina: najpierw służyć Bogu i ludziom, żeby potem w Królestwie Bożym królować. Przychodzimy na Jasną Górę, żeby tu od Maryi się tego uczyć. W świecie sługą jest ten, kto jest słabszy, ten kto jest poniżony, ale w świecie Ewangelii sługą jest ten kto jest niższy, kto potrafi w swej pokorze się uniżyć. Pierwszym był Chrystus, potem Maryja i wielu świętych, którzy potrafili podjąć wezwanie do służby".
Ojciec zaznaczył, że bł. Honorat powołał nasze Zgromadzenie, by ratowało dziewczęta i kobiety, których życie moralne zostało zniszczone do takiego stopnia, że żyją w grzechu i nie potrafią z niego powstać."Siostry były posyłane do prostytutek, do kobiet, które pogubiły się w życiu, by je ratować, ponieważ miłosierdzie Boże sięga aż tam - sięga do końca, do kresu ludzkiej egzystencji. Nikogo Bóg nie przekreśla. I te Siostry także dziś, w ukryty sposób, służą takim osobom.
Jedna z nich dzisiaj dziękuje za powołanie - srebrny jubileusz: 25 lat temu złożyła pierwsze śluby w zakonie, w zgromadzeniu. Ale przychodzi także by prosić o to, by w tym powołaniu wytrwać do końca. Bo my zakonnicy, kiedy składamy śluby, to słyszymy od tego, który je przyjmuje, nasz przełożony, że jeśli to zachowasz otrzymasz życie wieczne. Jeśli wytrwasz do końca, będziesz miał życie wieczne. Jesteś na prostej drodze, niełatwej, ale klarownej, wyraźnej - przez służbę.
Siostry Pasterzanki to służebnice Matki Dobrego Pasterza - służebnice Służebnicy". Na zakończenie honmilii Celebrans zwrócił się do Siostry Jubilatki: "Potrzeba s. Grażyno byś w tej służbie - jako służebnica Służebnicy - wytrwała do końca, służąc Bogu i siostrom, które tak kochasz i które Ciebie kochają. Ale służąc także tym, których nikt nie kocha. Nie jest to życie łatwe, bo oparte na krzyżu Chrystusa. Ale może warto zapamiętać, to co dziś tak brzmi w tą Niedzielę Miłosierdzia: Pan Jezus mówi: Ja nie zawiodę nikogo kto mi ufa. Moja Miłość nikogo nie zawiedzie, jeśli ten ktoś Mi ufa. Na tym zaufaniu mamy oprzeć nasze życie, nasze powołanie, kapłańskie, zakonne, małżeńskie, rodzinne - na zaufaniu do Boga. Droga S. Grażyno, poetka zakonna napisała o srebrnym jubileuszu, że to jest wczesne popołudnie; dzień się już nachylił, przepołowił się - życie się przepołowiło, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego proś dziś Maryję i bł. o. Honorata, który tak kochał Matkę Bożą Częstochowską, by tak przeżyć życie, byś to co masz jeszcze do zrobienia w służbie Bogu, w służbie ludziom, żebyś mogła wypełnić w sposób miły Bogu. I tego życzymy i o to się w tym świętym miejscu modlimy".
Po uroczystej Eucharystii cała wspólnota Sióstr i gości świętowała przy wpólnotowym stole w naszym Domu Zakonnym przy ul. Kordeckiego, umacniając siostrzano braterskie więzi, zanosząc wspólne dziękczynienie Bogu za dar tak pięknej uroczystości. Przy deserze Siostry ze wspólnoty s. Grażyny, zaprosiły do obejrzenia przygotowanej na dzień jubileuszu prezentacji o posłudze naszej Siostry Jubilatki oraz zaprosiły do rekreacyjnego śpiewu piosenki, ułożonej na tą okoliczność. Wspólną Koronką do Bożego Miłosierdzia, odmówioną w Kaplicy Domu Zakonnego zakończyłyśmy jubileuszowe uroczystości. Bogu niech będą dzięki za dar życia i powołania Siostry Jubilatki.

9 grudnia 2021 r.
Czwartek II tygodnia Adwentu

Wspominamy: Św. Jan Diego Cuauhtlatoatzin

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”