Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

     Po przeszło dwóch latach od ostatniej formacji, udało się nam ponownie zorganizować spotkanie dla tancerek ze wszystkich kaplic naszej parafii. Dziewczęta przyszły nawet z najbardziej oddalonych wiosek. Aby dotrzeć do nas musiały wyjść wcześnie rano, by pokonać kilkadziesiąt kilometrów pieszo. Tego dnia było dużo deszczu u nas i wieczorem kiedy dotarły na miejsce, widziałam ich twarze bardzo zmęczone, ale szczęśliwe, że mogły być na formacji. Było nas dużo, przeszło 80 osób. 

     Tematem spotkania była Eucharystia, sakramenty i powołanie do świętości. Uczyłam także odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wieczorem wspólnie adorowałyśmy Najświętszy Sakrament w naszym kościele parafialnym. Oczywiście był też czas na taniec liturgiczny i wspólną zabawę. Był to czas bardzo intensywny dla wszystkich, zarówno prowadzących, jak i uczestników. Owoce tego spotkania mamy nadzieję oglądać na liturgiach w naszych kaplicach.

         A oto parę zdjęć ze spotkania:

s. Anna z Ngaoundaye

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”