Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

      Polska Fundacja Pomoc dla Afryki finansuje naszej szkole budowę boiska szkolnego i ogrodzenia szkoły. Ogrodzenie szkoły jest konieczne ze względu na bezpieczeństwo dzieci. Także w naszym mieście niestety jest duży problem z kradzieżą i niszczeniem dóbr materialnych, więc jeśli chcemy cokolwiek zrobić dla dzieci na naszym podwórku musimy mieć zabezpieczony teren, bo inaczej albo nam ukradną albo nam zniszczą. Także przez teren szkolny przejeżdżają motory, a kierowcy nie zwracają uwagi, że poruszają się na terenie uczęszczanym przez dzieci i nie zwalniają. Dlatego koniecznym jest zapewnić dzieciom bezpieczeństwo. Bardzo dziękuję Fundacji za pomoc w ogrodzeniu szkoły. 

         W naszej szkole Centre de Promotion Feminine zorganizowaliśmy Dzień Sportu - dwunastego lutego dla klas pierwszych i drugich, trzynastego - dla klas III, IV, V i VI. Podczas tego dnia dzieci mają zorganizowane różne konkursy, mecze, na zakończenie dostają posiłek. 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”