Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

        W dniach od 9 do 12 listopada br. zorganizowaliśmy w Ngaoundaye spotkanie przygotowujące nauczycieli do pracy z dziećmi w przedszkolach. W naszym sektorze przedszkole mamy tylko w Ngaoundaye, toteż jest duża potrzeba przygotowania nauczycieli do pozostałych 18 wiosek, gdzie dzieci nie mają możliwości do uczęszczania do przedszkoli katolickich. Na rozesłane zaproszenia odpowiedziało 33 osoby z 17 wiosek. Spotkania poprowadzili formatorzy z Bouar, były to zasady prowadzenia zajęć z dziećmi jak i gry i zabawy integracyjne. Wieczorami wszyscy mogli uczestniczyć w oglądaniu filmów. Spotkanie już się zakończyło, teraz polecamy ich wszystkich waszej modlitwie aby mogli dobrze służyć najmłodszym w swoich wioskach.

s. Ania z Ngaoundaye

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”