Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

Festiwal Życia, zwykle organizowany w Kokotku, tym razem częściowo odbywał się online, a częściowo w parafiach, które zgłosiły się do udziału, siostra Jolanta wraz z Duszpasterzami organizowała udział w Festiwalu przy parafii św. Eugeniusza de Mazenod w Kędzierzynie-Koźlu.

Festiwal, organizowany dotąd przez Oblatów w Kokotku, z powodu pandemii odbył się w zmienionej formule - tzw. gry hybrydowej - i trwał cztery dni, od 6 - 9 lipca. Hasło: „Buduj” nawiązywało do budowanej przez Noego arki. Uczestnicy wybierali jedną z ośmiu postaci spośród Noego, jego synów i ich żon i przez cztery dni realizowali różne zadania. Celem było poznanie i rozwijanie siebie. Gra składała się różnych zadań dotyczących  kilku filarów życia: fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i duchowego, które mamy rozwijać, bo człowiek jest złożoną z nich całością. Jak podkreślał pierwszego dnia w świadectwie abp Grzegorz Ryś, „w dążeniu do Pana Boga nie jest najważniejsze, czy będę miał najlepsze osiągnięcia, ale ważne, bym był w tym dążeniu i rozwijaniu się, wytrwały”. Prócz zadań indywidualnych i w grupach była też modlitwa, Msza św., zajęcia plastyczne, wieczorne dzielenie się doświadczeniami z wykonania zadań, a także nadawane z Kokotka konferencje. A wśród gości m.in. abp Grzegorz Ryś, Szymon Reich, Q&A, a w debacie o rozwoju człowieka rozmawiali specjaliści z różnych dziedzin: fizyk Tomasz Rożek, biegaczka narciarska Sylwia Jaśkowiec, prowincjał misjonarzy oblatów o. Paweł Zając OMI i psycholog Marta Nowak-Kulpa. Był to czas radości, poznawania i rozwijania siebie.

 

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”