Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

Czasy są trudne, nikomu z nas nie jest łatwo, ale nie zaprzestajemy działań na rzecz najbiedniejszych mieszkańców naszej parafii św. Anny w Piasecznie. W soboty planujemy rozwożenie paczek z potrzebnymi artykułami, dla naszych podopiecznych.

Chcemy bardzo podziękować Urzędowi Miasta i Gminy oraz Piaseczyńskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej- MGOPS, które wsparły nas w profesjonalnym przygotowaniu całej akcji i zabezpieczeniu jej pod względem sanitarnym.

Otrzymaliśmy identyfikatory dla wolontariuszy oraz niezbędny sprzęt do zachowania bezpieczeństwa: rękawiczki, wielorazowe maseczki, płyn dezynfekujący. Dzięki tym darom będziemy mogli służyć ubogim, mając pewność, że nie narażamy nikogo na niebezpieczeństwo.  

Bądźmy razem w walce z koronawirusem.

Dzięki Waszej pomocy i wsparciu gminy oraz MGOPS, wszystko poszło bardzo sprawnie i przy pełnym zabezpieczeniu.

Niech najlepszym podziękowaniem za Wasze gorące serca i dar czasu, będą telefony podopiecznych wdzięcznych za pamięć i przekazane artykuły.

Skład drużyny aniołów możecie zobaczyć na zdjęciach.

Kochani, dziękujemy za współpracę. Dbajcie o siebie.

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”