Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

W Środę Popielcową ks. Proboszcz Andrzej Krynicki odprawił mszę świętą dla podopiecznych parafialnego Caritas. Ksiądz Proboszcz przypomniał wszystkim zebranym, że to szczególny czas łaski dla każdego,  bez względu na pochodzenie czy stan konta. Ale to też zadanie by być bliżej i bardziej oddać się Jezusowi poprzez wyrzeczenia.
Każdy z uczestników liturgii przyjął znak posypania głowy popiołem, by z pomocą Bożą rozpocząć czas wielkopostnych zmagań.
Spotkanie tym razem odbyło się bez poczęstunku, by w ten sposób podkreślić charakter rozpoczynającego się okresu Wielkiego Postu.

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”