Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

"Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan niebiosów obnażony,
ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony.

Wzgardzony okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami,
a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami".

 

Niech Nowonarodzony Jezus obdarzy pełnią swoich łask,

przyjdzie z darem pokoju w miejsca, gdzie go brakuje,

rozpali nadzieję, tam gdzie dosięga beznadzieja i smutek,

przyjdzie ze światłem w nasze najciemniejsze zakątki,

dodaje odwagi w codziennym odpowiadaniu na Jego wolę.

DZIŚ rodzi się MIŁOŚĆ - odkryjmy JĄ NA NOWO!

Odkryjmy Boga, który przychodzi do nas w każdym człowieku, ubogim, samotnym, zagubionym...

On chce się z nami SPOTKAĆ !

 

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

z darem modlitwy przy Żłóbku - Siostry Pasterzanki

8 grudnia 2021 r.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Wspominamy: Św. Romaryk

”(...) dziecko duchowe (...) nie ma żadnych wymagań, nie dziwi się, gdy go lekceważą, nie ma pretensji, gdy nie zwracają na niego uwagi, nie obraża się, gdy jest napominane i strofowane, ale wdzięczne jest za to.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”