Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...

"Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan niebiosów obnażony,
ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony.

Wzgardzony okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami,
a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami".

 

Niech Nowonarodzony Jezus obdarzy pełnią swoich łask,

przyjdzie z darem pokoju w miejsca, gdzie go brakuje,

rozpali nadzieję, tam gdzie dosięga beznadzieja i smutek,

przyjdzie ze światłem w nasze najciemniejsze zakątki,

dodaje odwagi w codziennym odpowiadaniu na Jego wolę.

DZIŚ rodzi się MIŁOŚĆ - odkryjmy JĄ NA NOWO!

Odkryjmy Boga, który przychodzi do nas w każdym człowieku, ubogim, samotnym, zagubionym...

On chce się z nami SPOTKAĆ !

 

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

z darem modlitwy przy Żłóbku - Siostry Pasterzanki

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”