Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

        W dnach 28.06 – 14.07.2019 s. Jola miała przyjemność posługiwać na oazie letniej II0 ONŻ, wraz z młodzieżą Archidiecezji Białostockiej. Moderatorami oazy byli ks. Krzysztof i ks. Stanisław.

        Rekolekcje II stopnia opierają się na starotestamentalnej Księdze Wyjścia „Exodus”. Jedna z celebracji podczas oazy, ukazuje wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej oraz w sposób symboliczny uświadamia nasze wyjście z niewoli grzechu.

            Był to czas wyciszenia, poznawania swoich niewoli, radości i wzmacniania we wspólnocie.

            Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas.

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”