Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...

          Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Białostockiej zorganizowało obchody Diecezjalnego Dnia Młodzieży 13 kwietnia br, w sobotę przed Niedzielą Palmową. Spotkanie rozpoczęło się Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Tadeusza Wojdy o godz. 16:00 w Archikatedrze Białostockiej.

         Po Mszy o godz. 17.00 rozpoczęło się spotkanie młodych w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku przy ul. Kościelnej 3. W trakcie tego spotkanie przewidziany został koncert zespołu „Good God”, konferencja, poczęstunek oraz modlitwa połączona z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.

        Spotkanie młodzieży z całej archidiecezji przebiegało pod hasłem „Bóg jest dobry”. "Jezus, który oddał za nas swoje życie, daje nam również Swój krzyż jako znak mocy i zwycięstwa. Niech on wskazuje ci drogę do wewnętrznej wolności, do miłości Boga i drugiego człowieka. Niech wnosi nadzieję w twoje życie i otwiera perspektywy nowej cywilizacji, cywilizacji miłości, której tak bardzo potrzebuje dzisiejszy świat" - mówił do młodych Abp Tadeusz Wojda podczas diecezjalnych obchodów Światowego Dnia Młodzieży.

” Czy to podobne, abyś Ty zwracał uwagę na mnie.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”