Wszystkie nasze wspólnoty żyją w jedności, szukają woli Bożej i z miłością ją wypełniają...
Środkowa Afryka czeka na dar bratniej miłości...
Celem Zgromadzenia jest dążenie do doskonałości drogą rad ewangelicznych przez całkowite oddanie się Chrystusowi...

Międzynarodowy Dzień Modlitw i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi został ustanowiony przez Papieża Franciszka, we wspomnienie św. Bakhity, która patronuje współczesnym niewolnikom.

Kim była św. Bakhita?

Święta BAKHITA, niewolnica, wolna, kanosjanka, święta... patronka najmniejszych.

Urodziła się prawdopodobnie w 1869 roku. Imię "Bakhita" nie jest imieniem nadanym jej przez rodziców. Miała  siedem  lat,  kiedy  arabscy  handlarze  porwali  ją  z  domu  rodzinnego  i  sprzedali  do  niewoli.  Mała Sudanka doznała szoku, zapomniała nawet jak się nazywa. Porywacze nadali jej nowe imię wołając na nią szyderczo "Bakhita", co znaczy po arabsku "szczęśliwa", "szczęściara". Bakhita była kilkakrotnie sprzedawana i odsprzedawana w drodze ku El Obeid i w Chartumie.  Przez 10 lat doświadczała udręk niewoli. Poznała, czym są upokorzenia fizyczne i moralne. Właściciele chłostali ją za najmniejsze  przewinienia.  Okrutną  pamiątką  z  niewoli  pozostał  tatuaż.  Wycinano  go  brzytwą  na  ciele niewolnic, a świeże rany zasypywano solą. Mdlała  z bólu.
Nadzieja  na  odmianę  losu  pojawiła  się,  gdy  młodą niewolnicę  zakupił włoski konsul Callisto Legnani. Bakhita po raz pierwszy od dnia porwania doświadczyła, że ktoś traktuje ją po ludzku -  poznała spokój, życzliwość i chwile radości. Nie przestała jednak tęsknić za własną, na zawsze utraconą rodziną. Wraz z rodziną konsula Bakhita trafiła do Włoch. Tam stała się niańką i przyjaciółką córki państwa Lagnani. Na pewien czas konsul powierzył Bakhitę i swą córkę Mimminę siostrom Kanosjankom w Wenecji. To tam młoda Afrykanka poprosiła o pomoc w poznaniu Boga, którego od dziecka "odczuwała w sercu nie wiedząc, kim On jest". Po kilku miesiącach katechumenatu, w wieku 21 lat przyjęła  sakramenty: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię, a także nowe imię, Józefina. Jej radość była bez miary. Była cała wzruszona i przejęta. Stała się córką Boga! Nie chciała już wrócić do rodziny  państwa Lagnani. Skorzystała ze swego prawa i pozostała u Kanosjanek. W sierpniu 1927 roku poprzez profesję wieczystą została konsekrowana na zawsze swemu Bogu. Przez ponad pięćdziesiąt lat "czarna" siostra wykonywała różne bardzo proste prace w domu w Schio: Jej ciepły głos ujmował dzieci, a ubogim i cierpiącym, którzy pukali do drzwi furty, dodawał otuchy. Bakhita swoją  pokorą, prostotą  i ujmującym uśmiechem, zdobyła serca  mieszkańców Schio. Mówili  o niej: nasza ciemnoskóra matka. Bakhita miała prostą, mocną wiarę i dobre serce. W momencie agonii jeszcze raz przeżywała straszliwe dni niewolnictwa i kilkakrotnie błagała pielęgniarkę: "poszerz mi łańcuchy, są ciężkie!". To Najświętsza  Maryja Panna wyzwoliła ją z udręk. Jej ostatnie słowa brzmiały: "Madonno! Madonno!"
Józefina Bakhita odeszła do Pana 8 lutego 1947. Zebrany pod domem tłum już wtedy miał przekonanie o świętości Bakhity, prosząc ją o wstawiennictwo w niebie. Opatrzność Boża przeprowadziła tę niewolnicę poprzez niezliczone i nieopisane cierpienia,  ku  ludzkiej wolności i ku wolności w wierze, aż do poświęcenia całego życia Bogu dla Jego królestwa.
W 1992  roku  Bakhita  została  beatyfikowana  przez  Jana  Pawła  II,  1  października  2000  roku  została ogłoszona świętą. Papież Benedykta XVI  w Encyklice "Spe salvi" mówił o niej: "Teraz miała nadzieję – już nie nikłą nadzieję na znalezienie panów mniej okrutnych, ale wielką nadzieję: jestem do końca kochana i cokolwiek się zdarzy, jestem  oczekiwana  przez tę Miłość. A zatem moje życie jest dobre. Przez poznanie tej  nadziei została odkupiona, nie czuła się już niewolnicą, ale wolną córką Boga”. Papież  Franciszek w 2015 roku ogłosił jej liturgiczne wspomnienie, 8  lutego, Międzynarodowym  Dniem Modlitwy i Refleksji przeciwko  Handlowi Ludźmi. 

 

Dołóżmy wszelkich starań, by tego dnia otoczyć naszą troską i modlitwą dzieci, kobiety i mężczyzn żyjących w sytuacjach niewoli. Niechaj to będzie także czas refleksji w jaki sposób zapobiegać handlowi ludźmi i przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy i wyzysku. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o procederze handlu ludźmi, wsłuchać się w historie wielu ofiar, zapraszamy do odwiedzenia strony: www.siecbakhita.com lub www.handelludzmi.eu

Nie tylko tego dnia możesz pamiętać w modlitwie o ofiarach współczesnego niewolnictwa,
zachęcamy do zaangażowania w NOCE MIŁOSIERDZIA.

9 grudnia 2021 r.
Czwartek II tygodnia Adwentu

Wspominamy: Św. Jan Diego Cuauhtlatoatzin

” Dziecko duchowe (...) nie ufa sobie, nie liczy na swoje siły, ale całą ufność w Bogu pokłada.”
bł. o. Honorat Koźmiński

hon3.jpg

NASZE DZIEŁA:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Piasecznie

Misja Małgorzata

Przedszkole Anielskie w Szaflarach

Placówka Wsparcia Dziennego “Dom Ciepła” im. św. Antoniego w Lublinie

Przedszkole im. św. Franciszka z Asyżu

Świetlica wsparcia dziennego “Przystań”